Τι μας δείχνουν οι πρώτες προτιμήσεις των υποψηφίων

του Στράτου Στρατηγάκη

Οι πρώτες προτιμήσεις των υποψηφίων στο Μηχανογραφικό τους
δελτίο μας δείχνουν τι ονειρεύεται να σπουδάσει κάθε υποψήφιος. Μέχρι και φέτος
δεν υπήρχε περιορισμός στον αριθμό των τμημάτων που δήλωνε κάθε υποψήφιος, με
αποτέλεσμα ακόμη και ένας υποψήφιος με 15.000 μόρια να δηλώνει την Ιατρική, αν
αυτή είναι η επιθυμία του. Μπορούμε, έτσι, να ανιχνεύσουμε τις επιθυμίες των
υποψηφίων.

Η σύγκριση με τις περσινές δηλώσεις δεν μπορεί να είναι
άμεση καθώς φέτος πολύ λιγότεροι υποψήφιοι είχαν δικαίωμα να υποβάλουν
Μηχανογραφικό Δελτίο, λόγω της Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής. Συγκεκριμένα υπέβαλαν
Μηχανογραφικό 53.183 υποψήφιοι ενώ πέρυσι ήταν 76651. Η σύγκριση δεν μπορεί να
γίνει σε αριθμούς, παρ’ όλα αυτά μπορούμε να βγάλουμε κάποια συμπεράσματα.

Αυξήθηκαν οι υποψήφιοι που επέλεξαν τα Παιδαγωγικά. Στο
Παιδαγωγικό της Θεσσαλονίκης υπερδιπλασιάστηκαν οι πρώτες επιλογές· 1258 φέτος
έναντι 605 πέρυσι. Στο Βόλο 300 φέτος έναντι 149 πέρυσι. Αυτό είχε ως συνέπεια
την αύξηση των βάσεων πάνω από 500 μόρια. Γιατί τέτοια αύξηση της ζήτησης;
Πιθανό η επανέναρξη των διορισμών εκπαιδευτικών να έδωσε ελπίδες στους
υποψηφίους για μια θέση σε σχολείο. Βέβαια τα 10 χρόνια χωρίς διορισμούς έχουν
δημιουργήσει μία δεξαμενή αδιόριστων δασκάλων που θα κάνει την πραγματοποίηση
του στόχου τους δύσκολη.

Εντύπωση προκαλεί η αύξηση των πρώτων προτιμήσεων για την
Ιατρική Ιωαννίνων από 149 πέρυσι σε 1275 φέτος. Στις υπόλοιπες Ιατρικές είχαμε
μείωση των πρώτων προτιμήσεων με πρωταθλήτρια της μείωσης στην Αθήνα με 1087
λιγότερες πρώτες προτιμήσεις από πέρυσι. Η διαφορά ήταν στην ΕΒΕ 9,69 στα
Ιωάννινα και 14,54 στις υπόλοιπες Ιατρικές. Υποθέτω ότι υπήρξαν υποψήφιοι
μεταξύ του 9,69 και 14,54 που μπορούσαν να δηλώσουν μόνο την Ιατρική Ιωαννίνων
και το έκαναν, παρότι γνώριζαν ότι δεν είχαν πιθανότητες επιτυχίας.

Οι σχολές Πολιτικών Μηχανικών της Θεσσαλονίκης και του Βόλου
είχαν αύξηση των πρώτων προτιμήσεων. Οι υπόλοιπες είχαν μικρή μείωση, που
συνιστά αύξηση αν συνυπολογίσουμε τον πολύ μικρότερο αριθμό υποψηφίων που είχαν
το δικαίωμα να δηλώσουν τα τμήματα. Και εδώ ισχύει ότι τα τμήματα που είχαν τη
μεγαλύτερη μείωση πρώτων προτιμήσεων, η Αθήνα και η Πάτρα, είχαν την υψηλότερη
ΕΒΕ από τα άλλα τμήματα Πολιτικών Μηχανικών. Η ζήτηση για σπουδές Πολιτικών Μηχανικών
αυξάνεται καθώς ο κατασκευαστικός τομέας ανακάμπτει.

Το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων επέλεξε τους χαμηλότερους
συντελεστές ΕΒΕ με αποτέλεσμα να έχουν τη δυνατότητα να δηλώσουν τα τμήματά του
περισσότεροι φοιτητές. Εμφάνισε έτσι αύξηση των πρώτων προτιμήσεων στην
πλειονότητα των τμημάτων του, με χαρακτηριστικό παράδειγμα την Ιατρική που
αναφέραμε.

Οι Νομικές Σχολές παρουσίασαν μείωση των πρώτων προτιμήσεων,
λόγω του μικρότερου αριθμού υποψηφίων που επέλεξαν το 1ο Πεδίο και,
φυσικά, λόγω του ακόμη μικρότερου αριθμού υποψηφίων που πέρασαν το 13,41 που
ήταν η ΕΒΕ όλων των τμημάτων Νομικής.

Στη τμήματα Ψυχολογίας η ίδια εικόνα, μείωση πρώτων
προτιμήσεων παντού, εκτός από τα Ιωάννινα, λόγω χαμηλότερης ΕΒΕ.

Στα τμήματα χαμηλής ζήτησης η μεταβολή ήταν πολύ μεγάλη. Το
2020 μόνο σε 8 τμήματα ο αριθμός πρώτων προτιμήσεων ήταν μονοψήφιος. Το 2021 τα
αντίστοιχα τμήματα ήταν 81. Δείτε στον πίνακα τα τμήματα που είχαν καμία ή μία
μόνο πρώτη προτίμηση. Αυτό οφείλεται φυσικά στο μικρότερο αριθμό υποψηφίων που
είχαν δικαίωμα να υποβάλουν Μηχανογραφικό αλλά και στον ακόμη μικρότερο αριθμό
υποψηφίων που είχαν το δικαίωμα να δηλώσουν όλα τα τμήματα.

Η γενική εικόνα είναι ότι τα τμήματα που υιοθέτησαν χαμηλό
συντελεστή ΕΒΕ συγκέντρωσαν μεγαλύτερο αριθμό πρώτων προτιμήσεων από τα τμήματα
που επέλεξαν τον υψηλό συντελεστή. Λογικό αν σκεφτεί κανείς ότι από το
χαμηλότερο 8,27 μέχρι το υψηλότερο 14,54 βρισκόταν περίπου το 1/3 των
υποψηφίων. Πρόκειται για τους υποψηφίους που επλήγησαν αδίκως από την ΕΒΕ,
διότι είχαν περιορισμένη πρόσβαση στο Μηχανογραφικό Δελτίο· δεν είχαν, δηλαδή,
τη δυνατότητα να επιλέξουν όσες ήθελαν από τις σχολές του Πεδίου τους, αλλά
μόνο μερικές, όσων υπερέβαιναν την ΕΒΕ, ενώ, φυσικά, δεν ήταν μαθητές του 3,
του 4 ή του 7.

Βλέπουμε, κάθε χρόνο, ότι οι επιλογές των υποψηφίων
γίνονται, πολλές φορές, με γνώμονα αυτό που βλέπουν γύρω τους. Σταμάτησαν οι
διορισμοί δασκάλων, μειώθηκαν οι πρώτες προτιμήσεις των υποψηφίων. Άρχισαν οι
διορισμοί δασκάλων, αυξάνονται οι πρώτες προτιμήσεις. Καταρρέει ο
κατασκευαστικός κλάδος σταματούν να δηλώνουν τις σχολές Πολιτικών Μηχανικών.
Ανακάμπτει ο κατασκευαστικός κλάδος αυξάνονται οι πρώτες προτιμήσεις. Αυτή η
λογική επιλογής σπουδών είναι λάθος. Τα παιδιά που εισήχθησαν φέτος στα ΑΕΙ θα
βγουν στην αγορά εργασίας περίπου από το 2028 και μετά, που δεν γνωρίζουμε πως
θα είναι τα πράγματα. Συνεπώς είναι λάθος η λογική να πιστεύουμε ότι αυτό που
βλέπουμε γύρω μας, θα συμβαίνει και όχι απλά σε 7 χρόνια, αλλά και σε 17 και σε
27, που θα εργάζονται οι φετινοί πρωτοετείς φοιτητές. Φαίνεται ότι δεν μάθαμε
τίποτα από την οικονομική κρίση της προηγούμενης δεκαετίας που έφερε τα πάνω
κάτω σε δεκάδες επαγγέλματα.

Μεγάλο μέρος των υποψηφίων επιλέγει με λάθος κριτήρια
επιλογής. Είναι απολύτως κατανοητή η ανάγκη των υποψηφίων να επιλέξουν σπουδές
που οδηγούν σε επάγγελμα. Γι’ αυτό θέλουν να σπουδάσουν. Για να βρουν μια
αξιοπρεπή εργασία, όποια επιθυμεί ο καθένας. Οι επιλογές, όμως, τέτοιου είδους
οδηγούν σύντομα σε αδιέξοδο τους φοιτητές, που βρίσκονται να σπουδάζουν κάτι
που δεν τους αρέσει, μόνο και μόνο διότι ελπίζουν ότι θα βρουν ευκολότερα
εργασία.

Τμήματα με 0 ή 1 πρώτη προτίμηση το 2021

Όνομα

Ίδρυμα ΕΠ 1η προτ. 2021 1η προτ. 2020 21-20 ΒΑΣΗ 2021 ΒΑΣΗ 2020 ΕΒΕ

Μηχανικών Τοπογραφίας & Γεωπληροφορικής (Σέρρες)

Διεθνές Παν. Ελλάδας 2 0 7 -7 9472 4850 9,58

Πρόγραμμα Διαχείρισης Εκκλησιαστικών Κειμηλίων Αθήνας

ΑΕΑ Αθήνας 2 0 7 -7 4750 9,58

Πρόγραμμα Διαχείρισης Εκκλησιαστικών Κειμηλίων Θεσ/νίκης

ΑΕΑ Θεσ/νίκης 2 0 7 -7 5000 9,58

Περιβάλλοντος (Λάρισα)

Παν. Θεσσαλίας 2&3 0 14 -14 9844 5250 9,58

Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών Βελλάς Ιωαννίνων

ΑΕΑ Ιωαννίνων 1 0 14 -14 6400 8,94

Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών Θεσ/νίκης

ΑΕΑ Θεσ/νίκης 1 0 16 -16 6725 8,94

Πρόγραμμα Εκκλησιαστικής Μουσικής και Ψαλτικής Βελλάς Ιωαννίνων

ΑΕΑ Ιωαννίνων 1 0 17 -17 6925 8,94

Δασολογίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος (Καρπενήσι)

Γεωπονικό Παν. 2&3 0 21 -21 11406 625 9,58

Μηχανολόγων Μηχανικών (Κοζάνη)

Παν. Δυτ. Μακεδ. 2 0 59 -59 14887 14500 14,38

Περιβάλλοντος  (Ζάκυνθος)

Ιόνιο Παν. 2&3 1 8 -7 9429 900 9,58

Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος (Δράμα)

Διεθνές Παν. Ελλάδας 2&3 1 9 -8 2550 9,58

Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής (Μεσολόγγι)

Παν. Πάτρας 2&3 1 14 -13 9709 1700 9,58

Πρόγραμμα Εκκλησιαστικής Μουσικής και Ψαλτικής Ηρακλείου Κρήτης

ΑΕΑ Κρήτης 1 1 14 -13 8832 6875 8,94

Μηχανικών Περιβάλλοντος  (Αγρίνιο)

Παν. Πάτρας 2 1 18 -17 10074 3475 9,82

Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών Ηρακλείου Κρήτης

ΑΕΑ Κρήτης 1 1 21 -20 10475 6175 8,94

Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών Αθήνας

ΑΕΑ Αθήνας 1 1 23 -22 8753 6650 8,94

Φυσικοθεραπείας (Λαμία)

Παν. Θεσσαλίας 3 1 26 -25 14626 12875 14,54

Αρχιτεκτόνων Μηχανικών (Ξάνθη)

ΔΠΘ 2 1 28 -27 12335 14,45

Συστημάτων Ενέργειας (Λάρισα)

Παν. Θεσσαλίας 2 1 29 -28 11400 4700 9,58

Ζωικής Παραγωγής Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών (Μεσολόγγι)

Παν. Πάτρας 2&3 1 40 -39 10353 1025 9,58

Μελέτη: Στράτος Στρατηγάκης

Πηγή : Οδηγός Σταδιοδρομίας

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *