Ο Υπολογισμός Μορίων για τις Πανελλαδικές 2022 από Γενικό Λύκειο και από ΕΠΑΛ

του Στράτου Στρατηγάκη

Αλλάζει ο τρόπος υπολογισμού μορίων το 2022 και σε συνδυασμό με το διπλό Μηχανογραφικό αναμένεται να δυσκολέψει τους υποψηφίους. Ας δούμε το νέο τρόπο υπολογισμού μορίων.

Κάθε τμήμα ορίζει τους συντελεστές βαρύτητας για κάθε μάθημα του Επιστημονικού Πεδίου από το οποίο εισάγονται οι υποψήφιοι στο τμήμα. Μοναδικός περιορισμός, που θέτει το Υπουργείο Παιδείας, να μην είναι μικρότερος από 20% ο συντελεστής του κάθε μαθήματος. Στον Πίνακα 1 βλέπουμε τους συντελεστές που επέλεξε η Σχολή Ευελπίδων. Στην τελευταία στήλη βλέπουμε ότι ο συντελεστής της σχολής στη Γλώσσα και στα Μαθηματικά είναι 25% και 35% αντίστοιχα. Αυτό αναλύεται όπως βλέπουμε στον Πίνακα 1: Το 20% είναι ο ελάχιστος συντελεστής που επιβάλει το Υπουργείο Παιδείας. Το 5% επιπλέον είναι ο συντελεστής που όρισε η σχολή για τη Γλώσσα και 15% για τα Μαθηματικά. Στην τελευταία γραμμή βλέπουμε ότι το 80% των μορίων καθορίζεται από τον ελάχιστο συντελεστή κάθε μαθήματος και μόνο το 20% των μορίων ορίζεται από τις σχολές.

Πίνακας 1: Σχολή Ευελπίδων
Μάθημα Ελάχιστος Συντελεστής Συντελεστής Σχολής Συνολικός Συντελεστής
Γλώσσα 20% 5% 25%
Φυσική 20% 0% 20%
Χημεία 20% 0% 20%
Μαθηματικά 20% 15% 35%
Σύνολο 80% 20% 100%

Αν ένα τμήμα ανήκει σε δύο ή περισσότερα Επιστημονικά Πεδία τότε το τμήμα ορίζει συντελεστές βαρύτητας για κάθε μάθημα κάθε Επιστημονικού Πεδίου από τα οποία εισάγεται ο υποψήφιος. Η Σχολή Αξιωματικών Αστυνομίας όρισε τους συντελεστές που βλέπουμε στον πίνακα 2 για τα μαθήματα κάθε Επιστημονικού Πεδίου από τα οποία μπορεί κάποιος να εισαχθεί στη Σχολή. Βλέπουμε ότι στο 1ο Πεδίο δίνει 10% στη Γλώσσα και την Ιστορία, με αποτέλεσμα οι συντελεστές σ’ αυτά τα μαθήματα να διαμορφώνονται στο 30%. Στα άλλα Πεδία έχουν συντελεστή από τη Σχολή 10% η Γλώσσα και τα Μαθηματικά, με τους συντελεστές σ’ αυτά τα μαθήματα να διαμορφώνονται στο 30%. Στα υπόλοιπα μαθήματα έχουμε τον ελάχιστο συντελεστή 20%.

Πίνακας 2: Σχολή Αξιωματικών Αστυνομίας
1ο Πεδίο
Μάθημα Ελάχιστος Συντελεστής Συντελεστής Σχολής Συνολικός Συντελεστής
Γλώσσα 20% 10% 30%
Αρχαία Ελληνικά 20% 0% 20%
Ιστορία 20% 10% 30%
Λατινικά 20% 0% 20%
Σύνολο 80% 20% 100%
2ο Πεδίο
Μάθημα Ελάχιστος Συντελεστής Συντελεστής Σχολής Συνολικός Συντελεστής
Γλώσσα 20% 10% 30%
Μαθηματικά 20% 10% 30%
Φυσική 20% 0% 20%
Χημεία 20% 0% 20%
Σύνολο 80% 20% 100%
4ο Πεδίο
Μάθημα Ελάχιστος Συντελεστής Συντελεστής Σχολής Συνολικός Συντελεστής
Γλώσσα 20% 10% 30%
Μαθηματικά 20% 10% 30%
Πληροφορική 20% 0% 20%
Οικονομία 20% 0% 20%
Σύνολο 80% 20% 100%

Παρατηρούμε ότι σε κάθε περίπτωση οι συντελεστές που ορίζει το κάθε τμήμα δίνουν το 20% των μορίων του υποψηφίου και το ελάχιστο υποχρεωτικό 20% κάθε μαθήματος δίνει το 80% των μορίων του υποψηφίου.

Ο υποψήφιος θα έχει διαφορετικό αριθμό μορίων σε κάθε Τμήμα του Επιστημονικού του Πεδίου, ανάλογα με τους συντελεστές που επέλεξε κάθε τμήμα. Βλέπουμε στο 2ο Πεδίο ότι έχουμε διαφορετικούς συντελεστές για τη Σχολή Ευελπίδων και τη Σχολή Αστυνομίας στη Γλώσσα και τα Μαθηματικά. Αυτό σημαίνει ότι ο υποψήφιος που προέρχεται από το 2ο Πεδίο θα έχει διαφορετικά μόρια για τη Σχολή Ευελπίδων από τη Σχολή Αξιωματικών της Αστυνομίας.

Τα αντίστοιχα ισχύουν και για την εισαγωγή στα ΑΕΙ μέσω ΕΠΑΛ.

Πηγή : Οδηγός Σταδιοδρομίας

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *