Οι Συντελεστές Βαρύτητας Πανελλαδικά Εξεταζομένων Μαθημάτων

18-11-21 Οι Συντελεστές Βαρύτητας Πανελλαδικά Εξεταζομένων Μαθημάτων

Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοινώνει ότι υπεγράφησαν και
εστάλησαν προς δημοσίευση στο Εθνικό Τυπογραφείο οι Υπουργικές Αποφάσεις, με
τις οποίες καθορίζονται οι συντελεστές βαρύτητας των πανελλαδικά εξεταζόμενων
μαθημάτων Γενικού Λυκείου, Επαγγελματικού Λυκείου, των ειδικών μαθημάτων και
πρακτικών δοκιμασιών για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, για το
ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 και εφεξής, όπως αυτοί ορίστηκαν από κάθε
Πανεπιστημιακό Ίδρυμα για κάθε Τμήμα/Σχολή/Εισαγωγική Κατεύθυνσή του.

Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με τον Νόμο 4777/2021 (Α΄25) ο συντελεστής
βαρύτητας που αποδίδεται σε κάθε ένα από τα τέσσερα (4) πανελλαδικά εξεταζόμενα
μαθήματα εκφράζεται σε ποσοστό επί τοις εκατό (%) και δεν μπορεί να είναι
μικρότερος του 20%. Το άθροισμα των συντελεστών αποδίδει το 100%.

Στις περιπτώσεις των Σχολών, Τμημάτων ή Εισαγωγικών Κατευθύνσεων, η εισαγωγή
στις οποίες προϋποθέτει την εξέταση σε ειδικό μάθημα ή πρακτικές δοκιμασίες, ο
συντελεστής βαρύτητας που αποδίδεται στο ειδικό μάθημα ή τις πρακτικές
δοκιμασίες είναι είτε 10% είτε 20%. Οι Σχολές, Τμήματα ή Εισαγωγικές
Κατευθύνσεις, η εισαγωγή στις οποίες προϋποθέτει την εξέταση σε ένα (1) ή δύο
(2) ειδικά μαθήματα με επιλογή των υποψηφίων μεταξύ περισσοτέρων, αποδίδουν τον
ίδιο συντελεστή βαρύτητας σε όλα τα ειδικά μαθήματα επιλογής, ο οποίος είναι
είτε 10% είτε 20%. Στις περιπτώσεις των Σχολών, Τμημάτων ή Εισαγωγικών
Κατευθύνσεων, στις οποίες εξετάζονται δύο (2) ειδικά μαθήματα το άθροισμα των
συντελεστών βαρύτητας που τους αποδίδονται είναι το 20% και το ποσοστό που
αποδίδεται σε κάθε ένα από τα ειδικά μαθήματα δεν μπορεί να είναι μικρότερο του
8%. Τα ποσοστά που αποδίδουν τα ειδικά μαθήματα προστίθενται στο 100% που
αποδίδουν τα τέσσερα (4) πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα

Η ΥΑ για τους συντελεστές βαρύτητας ΕΠΑΛ

Η ΥΑ για τους συντελεστές βαρύτητας ΓΕΛ

ΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ σε μορφή xls

Πηγή : Οδηγός Σταδιοδρομίας

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *