Οι Προκαταρκτικές για τις σχολές ενστόλων Μάρτιο ή Απρίλιο οριστικά

Ανακοινώθηκε και επίσημα από το Υπουργείο Παιδείας ότι οι
προκαταρκτικές εξετάσεις για την εισαγωγή στις σχολές ενστόλων θα
διεξαχθούν το Μάρτιο ή Απρίλιο. Διαβάστε τι αναφέρει η εγκύκλιος του
Υπουργείου Παιδείας:

ΘΕΜΑ : Διενέργεια
προκαταρκτικών εξετάσεων (ΠΚΕ) για την εισαγωγή στις Σχολές του Λιμενικού
Σώματος, στις Στρατιωτικές Σχολές, στις Σχολές του Πυροσβεστικού Σώματος, στις
Σχολές της Ελληνικής Αστυνομίας και υγειονομικών εξετάσεων για τις Ακαδημίες
Εμπορικού Ναυτικού με το σύστημα των Πανελλαδικών Εξετάσεων.

Σχετ.:α) Το άρθρο 3 του
ν. 4777/17-2-2021 (ΦΕΚ 25 Α).

β) Τα με αριθμ. πρωτ. 2421.6/72729/2021/5-10-2021 και
2232.1/76058/2021/18-10-2021 έγγραφα του Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής
Ακτοφυλακής, Φ.337/23/350790/Σ.6622/10-9-2021 έγγραφο του ΓΕΕΘΑ, 57602 οικ.
Φ.300.2/29-9-2021 έγγραφο του Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος και
1647/21/2132158/13-10-2021 έγγραφο του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας.

Σε συνέχεια του με αριθμ. πρωτ. Φ.251/65195/Α5/4-6-2021 εγγράφου μας,
σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με το άρθρο 3 του ν. 4777/2021θεσπίστηκε ότι από το σχολικό
έτος 2021-2022 και εφεξής, ο/η υποψήφιος/α πριν τη συμπλήρωση Μηχανογραφικού
Δελτίου θα πρέπει να γνωρίζει, πέραν της βαθμολογίας του/ης στα πανελλαδικώς
εξεταζόμενα μαθήματα, την ικανότητά του/ης ή μη στις προκαταρκτικές εξετάσεις
(ΠΚΕ) για τις Σχολές του Λιμενικού Σώματος, τις Στρατιωτικές Σχολές, τις Σχολές
του Πυροσβεστικού Σώματος, τις Σχολές της Ελληνικής Αστυνομίας και στις
υγειονομικές εξετάσεις για τις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού.

Σύμφωνα με τα ανωτέρω και λαμβάνοντας υπόψη αιτήματα υποψηφίων στα οποία
διαπιστωνόταν ο μη επαρκής χρόνος προετοιμασίας τους, αποφασίστηκε εφεξής η
διεξαγωγή των ΠΚΕ καθώς και των υγειονομικών εξετάσεων των ΑΕΝ την περίοδο
Μαρτίου – Απριλίου κάθε έτους, αρχής γενομένης από το έτος 2022. Συνεπώς, για
τους υποψήφιους που θα υποβάλουν Μηχανογραφικό Δελτίο το σχολικό έτος
2021-2022, προκειμένου να εισαχθούν σε Σχολές του Λιμενικού Σώματος, στις
Στρατιωτικές Σχολές, στις Σχολές του Πυροσβεστικού Σώματος, στις Σχολές της
Ελληνικής Αστυνομίας οι ΠΚΕ καθώς και οι υγειονομικές εξετάσεις για τις
Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού θα διεξαχθούν την περίοδο Μαρτίου – Απριλίου του 2022.
Όσον αφορά τις ακριβείς ημερομηνίες διεξαγωγής των ΠΚΕ των παραπάνω υποψηφίων
καθώς και τις λοιπές λεπτομέρειες, θα καθορισθούν με τις σχετικές προκηρύξεις
των αρμόδιων Υπουργείων.

Παρακαλούμε η ανακοίνωση αυτή να αποσταλεί στις οικείες Περιφέρειες
προς ανάρτηση στον αντίστοιχο πίνακα ανακοινώσεων και να αναρτηθεί στον πίνακα
ανακοινώσεων των Διευθύνσεων Δ.Ε. και των Λυκείων, καθώς και στις αντίστοιχες
ιστοσελίδες τους, προκειμένου να ενημερωθούν οι μαθητές και οι απόφοιτοι που
ενδιαφέρονται για εισαγωγή στις Σχολές του Λιμενικού Σώματος, στις Στρατιωτικές
Σχολές, στις Σχολές του Πυροσβεστικού Σώματος, στις Σχολές της Ελληνικής
Αστυνομίας και στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού.

Πηγή : Οδηγός Σταδιοδρομίας

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *