Οι ΕΒΕ όλων των Τμημάτων του 3ου Πεδίου

του Στράτου Στρατηγάκη

Στον Πίνακα βλέπουμε το συντελεστή της ΕΒΕ και την ΕΒΕ όλων
των Τμημάτων του 3ου Πεδίου και τους συντελεστές και τις ΕΒΕ των ειδικών
μαθημάτων. Ο υποψήφιος για να μπορεί να δηλώσει το Τμήμα στο Μηχανογραφικό του
πρέπει να έχει μέσο όρο στα 4 μαθήματα που εξετάστηκε στις Πανελλαδικές
μεγαλύτερο ή ίσο από την ΕΒΕ του Τμήματος. Σε περίπτωση που το Τμήμα απαιτεί
εξέταση σε ειδικό μάθημα πρέπει επιπλέον να έχει γράψει στο κάθε ένα ειδικό
μάθημα βαθμό μεγαλύτερο ή ίσο της ΕΒΕ του μαθήματος.

ΚΑ

ΟΝΟΜΑ

ΙΔΡΥΜΑ ΕΠ ΕΙΔ ΜΑ ΣΥΝ ΕΒΕ ΕΒΕ ΣΥΝ ΕΒΕ ΕΙΔ ΜΑ 1 ΕΒΕ ΕΙΔ ΜΑ 1 ΣΥΝ ΕΒΕ ΕΙΔ ΜΑ 2 ΕΒΕ ΕΙΔ ΜΑ
0353 Αγροτικής Ανάπτυξης (Ορεστιάδα) ΔΠΘ 2&3&4   0,8 8,34
1001 Αγροτικής Ανάπτυξης, Αγροδιατροφής και Διαχείρισης Φυσικών Πόρων  (Ψαχνά Ευβοίας) ΕΚΠΑ 2&3&4   0,8 8,34
1633 Αγροτικής Βιοτεχνολογίας και Οινολογίας (Δράμα) Διεθνές Παν. Ελλάδας 2&3   0,8 9,31
0326 Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης (Αθήνα) Γεωπονικό Παν. 3&4   1 10,43
1610 Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία (Θεσσαλονίκη) Διεθνές Παν. Ελλάδας 1&2&3&4   0,8 8,34
0673 Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία (Ίλιον) Παν. Δυτ. Αττικής 1&2&3&4   0,8 8,34
1241 Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία (Ιωάννινα) Παν. Ιωαννίνων 1&2&3&4   1 10,43
1288 Αειφορικής Γεωργίας (Αγρίνιο) Παν. Πάτρας 2&3   0,85 9,9
1276 Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών (Μεσολόγγι) Παν. Πάτρας 2&3   0,8 9,31
0327 Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων και Γεωργικής Μηχανικής (Αθήνα) Γεωπονικό Παν. 2&3   1 11,64
0851 Αξιωματικών Νοσηλευτικής (ΣΑΝ) Γεν. Σειρά Στρατ. Σχολές 3 Π 1,2 13,97
0877 Αξιωματικών Πυροσβεστικής Ακαδημίας Γεν. Σειρά (για πολίτες) Σ.Π.Α. 1&2&3&4 Π 0,8 8,34
0871 Αξιωματικών Πυροσβεστικής Ακαδημίας Γεν. Σειρά (για πυροσβέστες) Σ.Π.Α. 1&2&3&4 Π 0,8 8,34
0678 Βιοϊατρικών Επιστημών (Αιγάλεω) Παν. Δυτ. Αττικής 3   1 11,64
1615 Βιοϊατρικών Επιστημών (Θεσσαλονίκη) Διεθνές Παν. Ελλάδας 3   1,2 13,97
0282 Βιολογίας  (Ηράκλειο) Παν. Κρήτης 2&3   1 11,64
0277 Βιολογίας (Αθήνα) ΕΚΠΑ 2&3   1,2 13,97
0279 Βιολογίας (Θεσσαλονίκη) ΑΠΘ 2&3   1,2 13,97
0281 Βιολογίας (Πάτρα) Παν. Πάτρας 2&3   1 11,64
0280 Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών (Ιωάννινα) Παν. Ιωαννίνων 2&3   1,2 13,97
0325 Βιοτεχνολογίας (Αθήνα) Γεωπονικό Παν. 2&3   1,2 13,97
0284 Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας (Λάρισα) Παν. Θεσσαλίας 2&3   1,2 13,97
1422 Γεωπονίας – Αγροτεχνολογίας (Λάρισα) Παν. Θεσσαλίας 2&3   0,8 9,31
1242 Γεωπονίας (Άρτα) Παν. Ιωαννίνων 2&3   0,8 9,31
1657 Γεωπονίας (Ηράκλειο) Ελληνικό Μεσογειακό Παν. 2&3   0,8 9,31
0273 Γεωπονίας (Θεσσαλονίκη) ΑΠΘ 2&3   1,1 12,81
1634 Γεωπονίας (Θεσσαλονίκη) Διεθνές Παν. Ελλάδας 2&3   0,9 10,48
1511 Γεωπονίας (Καλαμάτα) Παν. Πελ/νήσου 2&3   0,8 9,31
1289 Γεωπονίας (Μεσολόγγι) Παν. Πάτρας 2&3   0,8 9,31
1552 Γεωπονίας (Φλώρινα) Παν. Δυτ. Μακεδ. 2&3   0,8 9,31
0360 Γεωπονίας, Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος (Βόλος) Παν. Θεσσαλίας 2&3   0,8 9,31
0274 Γεωπονίας, Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος (Βόλος) Παν. Θεσσαλίας 2&3   0,9 10,48
0212 Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων  (Ορεστιάδα) ΔΠΘ 2&3&4   0,8 8,34
1061 Δασολογίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος (Καρπενήσι) Γεωπονικό Παν. 2&3   0,8 9,31
1632 Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος (Δράμα) Διεθνές Παν. Ελλάδας 2&3   0,8 9,31
0275 Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος (Θεσσαλονίκη) ΑΠΘ 2&3   0,8 9,31
1424 Δασολογίας, Επιστημών Ξύλου και Σχεδιασμού (Καρδίτσα) Παν. Θεσσαλίας 2&3&4   0,8 8,34
1425 Δημόσιας και Ενιαίας Υγείας (Καρδίτσα) Παν. Θεσσαλίας 3   0,8 9,31
0679 Δημόσιας και Κοινοτικής Υγείας (Αιγάλεω) Παν. Δυτ. Αττικής 3   0,9 10,48
1426 Διαιτολογίας  και Διατροφολογίας (Τρίκαλα) Παν. Θεσσαλίας 3   0,85 9,9
0154 Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία (Αθήνα) ΕΚΠΑ 1&2&3&4   0,8 8,34
0294 Επιστήμης Διαιτολογίας και Διατροφής (Αθήνα) Χαροκόπειο 3   1,2 13,97
1516 Επιστήμης Διατροφής και  Διαιτολογίας (Καλαμάτα) Παν. Πελ/νήσου 3   0,9 10,48
0324 Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής  (Αθήνα) Γεωπονικό Παν. 2&3   1 11,64
1428 Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής  (Λάρισα) Παν. Θεσσαλίας 2&3   0,8 9,31
1278 Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων (Αγρίνιο) Παν. Πάτρας 2&3   0,82 9,55
0684 Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων (Αιγάλεω) Παν. Δυτ. Αττικής 2&3   1,1 12,81
1452 Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων (Αργοστόλι) Ιόνιο Παν. 2&3   0,8 9,31
1635 Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων (Θεσσαλονίκη) Διεθνές Παν. Ελλάδας 2&3   0,9 10,48
1512 Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων (Καλαμάτα) Παν. Πελ/νήσου 2&3   0,8 9,31
0328 Επιστήμης Τροφίμων & Διατροφής του Ανθρώπου (Αθήνα) Γεωπονικό Παν. 2&3   1,2 13,97
1429 Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής (Καρδίτσα) Παν. Θεσσαλίας 2&3   0,8 9,31
0372 Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής (Λήμνος) Παν. Αιγαίου 2&3   0,8 9,31
0401 Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Αθήνα) ΕΚΠΑ 1&2&3&4 ΑΓΩ 0,8 8,22 0,7 6,53
0403 Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Θεσσαλονίκη) ΑΠΘ 1&2&3&4 ΑΓΩ 0,8 8,22 0,8 7,46
0404 Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Κομοτηνή) ΔΠΘ 1&2&3&4 ΑΓΩ 0,8 8,22 0,7 6,53
0402 Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Σέρρες) ΑΠΘ 1&2&3&4 ΑΓΩ 0,8 8,22 0,7 6,53
0405 Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Τρίκαλα) Παν. Θεσσαλίας 1&2&3&4 ΑΓΩ 1 10,28 0,7 6,53
0323 Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής (Αθήνα) Γεωπονικό Παν. 2&3   1 11,64
1613 Επιστημών Διατροφής και Διαιτολογίας (Θεσσαλονίκη) Διεθνές Παν. Ελλάδας 3   1,2 13,97
1653 Επιστημών Διατροφής και Διαιτολογίας (Σητεία) Ελληνικό Μεσογειακό Παν. 3   0,8 9,31
0685 Επιστημών Οίνου Αμπέλου και Ποτών (Αιγάλεω) Παν. Δυτ. Αττικής 2&3   0,9 10,48
0134 Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Θεσσαλονίκη) ΑΠΘ 1&2&3&4   0,8 8,34
0136 Επιστημων της Εκπαίδευσης & της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία (Πάτρα) Παν. Πάτρας 1&2&3&4   0,9 9,39
1286 Επιστημών της Εκπαίδευσης και Κοινωνικής  Εργασίας (Πάτρα) Παν. Πάτρας 1&2&3&4   1,2 12,52
0160 Επιστημών της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία (Αλεξανδρούπολη) ΔΠΘ 1&2&3&4   0,8 8,34
0162 Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (Ρόδος) Παν. Αιγαίου 1&2&3&4   0,8 8,34
0680 Εργοθεραπείας (Αιγάλεω) Παν. Δυτ. Αττικής 3   1,2 13,97
1558 Εργοθεραπείας (Πτολεμαΐδα) Παν. Δυτ. Μακεδ. 3   0,8 9,31
0168 Θεάτρου (Θεσσαλονίκη) ΑΠΘ 1&2&3&4   0,8 8,34
0302 Ιατρικής  (Αλεξανδρούπολη) ΔΠΘ 3   1,2 13,97
0295 Ιατρικής (Αθήνα) ΕΚΠΑ 3   1,2 13,97
0304 Ιατρικής (Ηράκλειο) Παν. Κρήτης 3   1,2 13,97
0297 Ιατρικής (Θεσσαλονίκη) ΑΠΘ 3   1,2 13,97
0301 Ιατρικής (Ιωάννινα) Παν. Ιωαννίνων 3   1,2 13,97
0300 Ιατρικής (Λάρισα) Παν. Θεσσαλίας 3   1,2 13,97
0299 Ιατρικής (Πάτρα) Παν. Πάτρας 3   1,2 13,97
0831 Ιατρικό (ΣΣΑΣ) Θεσσαλονίκης Γεν. Σειρά Στρατ. Σχολές 3 Π 1,2 13,97
0173 Ιστορίας και Φιλοσοφίας της Επιστήμης (Αθήνα) ΕΚΠΑ 1&2&3&4   1 10,43
0163 Κινηματογράφου (Θεσσαλονίκη) ΑΠΘ 1&2&3&4   1 10,43
0307 Κτηνιατρικής (Θεσσαλονίκη) ΑΠΘ 3   1,2 13,97
0308 Κτηνιατρικής (Καρδίτσα) Παν. Θεσσαλίας 3   1,2 13,97
0841 Κτηνιατρικό (ΣΣΑΣ) Θεσσαλονίκης Γεν. Σειρά Στρατ. Σχολές 3 Π 1,2 13,97
1245 Λογοθεραπείας (Ιωάννινα) Παν. Ιωαννίνων 3   1 11,64
1515 Λογοθεραπείας (Καλαμάτα) Παν. Πελ/νήσου 3   0,9 10,48
1274 Λογοθεραπείας (Πάτρα) Παν. Πάτρας 3   1,05 12,22
0681 Μαιευτικής (Αιγάλεω) Παν. Δυτ. Αττικής 3   1,1 12,81
1614 Μαιευτικής (Θεσσαλονίκη) Διεθνές Παν. Ελλάδας 3   1 11,64
1553 Μαιευτικής (Πτολεμαΐδα) Παν. Δυτ. Μακεδ. 3   0,8 9,31
0388 Μηχανικών Βιοϊατρικής (Αιγάλεω) Παν. Δυτ. Αττικής 2&3   0,8 9,31
0290 Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής (Αλεξανδρούπολη) ΔΠΘ 2&3   1,2 13,97
0409 Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης (Θεσσαλονίκη) Παν. Μακεδ. 1&2&3&4 Μ+Μ
0408 Μουσικών Σπουδών (Αθήνα) ΕΚΠΑ 1&2&3&4 Α+Ε 0,9 10,16 0,8 9,06 0,8 10,61
1248 Μουσικών Σπουδών (Άρτα) Παν. Ιωαννίνων 1&2&3&4 Μ+Μ
0406 Μουσικών Σπουδών (Θεσσαλονίκη) ΑΠΘ 1&2&3&4 Α+Ε 0,8 9,03 0,8 9,06 0,8 10,61
0407 Μουσικών Σπουδών (Κέρκυρα) Ιόνιο Παν. 1&2&3&4 Μ+Μ
0306 Νοσηλευτικής (Αθήνα) ΕΚΠΑ 3   1,2 13,97
0682 Νοσηλευτικής (Αιγάλεω) Παν. Δυτ. Αττικής 3   1,1 12,81
1617 Νοσηλευτικής (Διδυμότειχο) Διεθνές Παν. Ελλάδας 3   1 11,64
1651 Νοσηλευτικής (Ηράκλειο) Ελληνικό Μεσογειακό Παν. 3   1 11,64
1618 Νοσηλευτικής (Θεσσαλονίκη) Διεθνές Παν. Ελλάδας 3   1 11,64
1249 Νοσηλευτικής (Ιωάννινα) Παν. Ιωαννίνων 3   0,8 9,31
1433 Νοσηλευτικής (Λάρισα) Παν. Θεσσαλίας 3   0,8 9,31
1272 Νοσηλευτικής (Πάτρα) Παν. Πάτρας 3   0,95 11,06
0190 Νοσηλευτικής (Τρίπολη) Παν. Πελ/νήσου 3   0,9 10,48
0303 Οδοντιατρικής (Αθήνα) ΕΚΠΑ 3   1,2 13,97
0305 Οδοντιατρικής (Θεσσαλονίκη) ΑΠΘ 3   1 11,64
0836 Οδοντιατρικό (ΣΣΑΣ) Θεσσαλονίκης Γεν. Σειρά Στρατ. Σχολές 3 Π 1,2 13,97
0128 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης (Αθήνα) ΕΚΠΑ 1&2&3&4   1,2 12,52
0142 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης (Αλεξανδρούπολη) ΔΠΘ 1&2&3&4   0,8 8,34
0164 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης (Βόλος) Παν. Θεσσαλίας 1&2&3&4   0,8 8,34
0140 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης (Θεσσαλονίκη) ΑΠΘ 1&2&3&4   0,8 8,34
0130 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης (Ιωάννινα) Παν. Ιωαννίνων 1&2&3&4   1 10,43
0132 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης (Ρέθυμνο) Παν. Κρήτης 1&2&3&4   1 10,43
0143 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης (Ρόδος) Παν. Αιγαίου 1&2&3&4   0,8 8,34
0334 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης (Φλώρινα) Παν. Δυτ. Μακεδ. 1&2&3&4   0,8 8,34
0178 Παιδαγωγικό Ειδικής Αγωγής (Βόλος) Παν. Θεσσαλίας 1&2&3&4   1 10,43
0156 Παιδαγωγικό Νηπιαγωγών (Ιωάννινα) Παν. Ιωαννίνων 1&2&3&4   1 10,43
0341 Παιδαγωγικό Νηπιαγωγών (Φλώρινα) Παν. Δυτ. Μακεδ. 1&2&3&4   1 10,43
0166 Παιδαγωγικό Προσχολικής Εκπαίδευσης (Βόλος) Παν. Θεσσαλίας 1&2&3&4   0,8 8,34
0158 Παιδαγωγικό Προσχολικής Εκπαίδευσης (Ρέθυμνο) Παν. Κρήτης 1&2&3&4   0,9 9,39
1517 Παραστατικών και Ψηφιακών Τεχνών (Ναύπλιο) Παν. Πελ/νήσου 1&2&3&4   0,8 8,34
1453 Περιβάλλοντος (Ζάκυνθος) Ιόνιο Παν. 2&3&4   0,8 8,34
1434 Περιβάλλοντος (Λάρισα) Παν. Θεσσαλίας 2&3&4   0,8 8,34
0276 Περιβάλλοντος (Μυτιλήνη) Παν. Αιγαίου 2&3&4   0,8 8,34
0369 Πληροφορικής με Εφαρμογές στην Βιοϊατρική (Λαμία) Παν. Θεσσαλίας 2&3&4   0,8 8,34
0882 Σχολή Δοκίμων Λιμενοφυλάκων Γεν. Σειρά Λ.Σ – Ελ. Ακτ. 1&2&3&4 Π 0,9 9,39
0881 Σχολή Δοκίμων Σημαιοφόρων Λιμενικού Σώματος – Ελλ. Ακτοφυλακής Γεν. Σειρά Λ.Σ – Ελ. Ακτ. 1&2&3&4 Π 0,9 9,39
0876 Σχολή Πυροσβεστών Γεν. Σειρά (για πολίτες) Σ.Π.Α. 1&2&3&4 Π 0,8 8,34
0367 Τεχνών Ήχου και Εικόνας (Κέρκυρα) Ιόνιο Παν. 1&2&3&4   0,8 8,34
0289 Φαρμακευτικής (Αθήνα) ΕΚΠΑ 3   1,2 13,97
0291 Φαρμακευτικής (Θεσσαλονίκη) ΑΠΘ 3   1,2 13,97
0293 Φαρμακευτικής (Πάτρα) Παν. Πάτρας 3   1,2 13,97
0846 Φαρμακευτικό (ΣΣΑΣ) Θεσσαλονίκη  Γεν. Σειρά Στρατ. Σχολές 3 Π 1,2 13,97
0683 Φυσικοθεραπείας (Αιγάλεω) Παν. Δυτ. Αττικής 3   1,2 13,97
1616 Φυσικοθεραπείας (Θεσσαλονίκη) Διεθνές Παν. Ελλάδας 3   1,2 13,97
1438 Φυσικοθεραπείας (Λαμία) Παν. Θεσσαλίας 3   1,2 13,97
1273 Φυσικοθεραπείας (Πάτρα) Παν. Πάτρας 3   1,15 13,39
1520 Φυσικοθεραπείας (Σπάρτη) Παν. Πελ/νήσου 3   1 11,64
0263 Χημείας (Αθήνα) ΕΚΠΑ 2&3   1,2 13,97
0270 Χημείας (Ηράκλειο) Παν. Κρήτης 2&3   1,2 13,97
0265 Χημείας (Θεσσαλονίκη) ΑΠΘ 2&3   0,8 9,31
0269 Χημείας (Ιωάννινα) Παν. Ιωαννίνων 2&3   1 11,64
1629 Χημείας (Καβάλα) Διεθνές Παν. Ελλάδας 2&3   1,2 13,97
0267 Χημείας (Πάτρα) Παν. Πάτρας 2&3   0,8 9,31
1011 Ψηφιακών Τεχνών και Κινηματογράφου (Ψαχνά Ευβοίας) ΕΚΠΑ 1&2&3&4   0,8 8,34
1391 Ωκεανογραφίας και Θαλασσίων Βιοεπιστημών (Μυτιλήνη) Παν. Αιγαίου 2&3   0,8 9,31

Πηγή : Οδηγός Σταδιοδρομίας

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *