Οι ΕΒΕ των σχολών του 2ου Πεδίου 2024

Οι ΕΒΕ των σχολών του 2ου Πεδίου 2024

Στον Πίνακα βλέπουμε το συντελεστή της ΕΒΕ και την ΕΒΕ όλων των Τμημάτων του 2ου Πεδίου και τους συντελεστές και τις ΕΒΕ των ειδικών μαθημάτων. Ο υποψήφιος για να μπορεί να δηλώσει το Τμήμα στο Μηχανογραφικό του πρέπει να έχει μέσο όρο στα 4 μαθήματα που εξετάστηκε στις Πανελλαδικές μεγαλύτερο ή ίσο από την ΕΒΕ του Τμήματος. Σε περίπτωση που το Τμήμα απαιτεί εξέταση σε ειδικό μάθημα πρέπει επιπλέον να έχει γράψει στο κάθε ένα ειδικό μάθημα βαθμό μεγαλύτερο ή ίσο της ΕΒΕ του μαθήματος.

ΚΑ
ΟΝΟΜΑ
ΙΔΡΥΜΑ ΕΠ ΕΙΔ ΜΑ ΣΥΝ ΕΒΕ ΕΒΕ ΣΥΝ ΕΒΕ ΕΙΔ ΜΑ 1 ΕΒΕ ΕΙΔ ΜΑ 1 ΣΥΝ ΕΒΕ ΕΙΔ ΜΑ 2 ΕΒΕ ΕΙΔ ΜΑ
0225 Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών – Μηχανικών Γεωπληροφορικής (Αθήνα) ΕΜΠ 2   1,2 14,58
0227 Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών (Θεσσαλονίκη) ΑΠΘ 2   1,05 12,76
0353 Αγροτικής Ανάπτυξης (Ορεστιάδα) ΔΠΘ 2&3&4   0,8 8,31
1001 Αγροτικής Ανάπτυξης, Αγροδιατροφής και Διαχείρισης Φυσικών Πόρων  (Ψαχνά Ευβοίας) ΕΚΠΑ 2&3&4   0,8 8,31
1633 Αγροτικής Βιοτεχνολογίας και Οινολογίας (Δράμα) ΔΠΘ 2&3   0,8 9,59
0673 Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία (Αιγάλεω) Παν. Δυτ. Αττικής 1&2&3&4   0,8 8,31
1610 Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία (Θεσσαλονίκη) ΔΙ.ΠΑ.Ε. 1&2&3&4   0,8 8,31
1241 Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία (Ιωάννινα) Παν. Ιωαννίνων 1&2&3&4   1 10,39
1288 Αειφορικής Γεωργίας (Αγρίνιο) Παν. Πατρών 2&3   0,85 10,19
1002 Αεροδιαστημικής Επιστήμης και Τεχνολογίας  (Ψαχνά Ευβοίας) ΕΚΠΑ 2   0,8 9,72
1276 Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών (Μεσολόγγι) Παν. Πατρών 2&3   0,8 9,59
0327 Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων και Γεωργικής Μηχανικής (Αθήνα) Γεωπονικό Παν. 2&3   1 11,98
0872 Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας (Αστυνομικοί) Γεν. Σειρά Αστ. Σχολές 1&2&4 Π 0,8 8,31
0869 Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας Γεν. Σειρά Αστ. Σχολές 1&2&4 Π 0,8 8,31
0877 Αξιωματικών Πυροσβεστικής Ακαδημίας Γεν. Σειρά (για πολίτες) Σ.Π.Α. 1&2&3&4 Π 0,8 8,31
0871 Αξιωματικών Πυροσβεστικής Ακαδημίας Γεν. Σειρά (για πυροσβέστες) Σ.Π.Α. 1&2&3&4 Π 0,8 8,31
0877 Αξιωματικών Πυροσβεστικής Ακαδημίας Ειδ. Κατ. Δ (για πολίτες) Σ.Π.Α. 1&2&3&4 Π 0,8 8,31
0231 Αρχιτεκτόνων Μηχανικών (Αθήνα) ΕΜΠ 2 Ε+Γ 1 13,12 0,8 11,55 0,8 11,29
0236 Αρχιτεκτόνων Μηχανικών (Βόλος) Παν. Θεσσαλίας 2 Ε+Γ 0,8 10,5 0,7 10,11 0,7 9,88
0233 Αρχιτεκτόνων Μηχανικών (Θεσσαλονίκη) ΑΠΘ 2 Ε+Γ 1 13,12 1 14,44 1 14,12
0779 Αρχιτεκτόνων Μηχανικών (Ιωάννινα) Παν. Ιωαννίνων 2 Ε+Γ 0,8 10,5 0,8 11,55 0,8 11,29
0234 Αρχιτεκτόνων Μηχανικών (Ξάνθη) ΔΠΘ 2 Ε+Γ 0,8 10,5 0,7 10,11 0,7 9,88
0232 Αρχιτεκτόνων Μηχανικών (Πάτρα) Παν. Πατρών 2 Ε+Γ 1,2 15,74 0,9 13 0,9 12,7
0370 Αρχιτεκτόνων Μηχανικών (Χανιά) Πολ. Κρήτης 2 Ε+Γ 0,95 12,46 0,9 13 0,9 12,7
0870 Αστυφυλάκων Γεν. Σειρά Αστ. Σχολές 1&2&4 Π 0,8 8,31
0282 Βιολογίας  (Ηράκλειο) Παν. Κρήτης 2&3   1 11,98
0277 Βιολογίας (Αθήνα) ΕΚΠΑ 2&3   1,2 14,38
0279 Βιολογίας (Θεσσαλονίκη) ΑΠΘ 2&3   1,2 14,38
0281 Βιολογίας (Πάτρα) Παν. Πατρών 2&3   1 11,98
0280 Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών (Ιωάννινα) Παν. Ιωαννίνων 2&3   1,2 14,38
0336 Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας (Πειραιάς) Παν. Πειραιά 2&4   1,2 12,47
0325 Βιοτεχνολογίας (Αθήνα) Γεωπονικό Παν. 2&3   1,2 14,38
0284 Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας (Λάρισα) Παν. Θεσσαλίας 2&3   1,2 14,38
0356 Γεωγραφίας (Αθήνα) Χαροκόπειο 2&4   1,1 11,43
0310 Γεωγραφίας (Μυτιλήνη) Παν. Αιγαίου 2&4   0,8 8,31
0283 Γεωλογίας  και Γεωπεριβάλλοντος (Αθήνα) ΕΚΠΑ 2   0,8 9,72
0285 Γεωλογίας (Θεσσαλονίκη) ΑΠΘ 2   0,8 9,72
0287 Γεωλογίας (Πάτρα) Παν. Πατρών 2   0,8 9,72
1422 Γεωπονίας – Αγροτεχνολογίας (Λάρισα) Παν. Θεσσαλίας 2&3   0,8 9,59
1242 Γεωπονίας (Άρτα) Παν. Ιωαννίνων 2&3   0,8 9,59
1657 Γεωπονίας (Ηράκλειο) ΕΛ. ΜΕ. ΠΑ. 2&3   0,8 9,59
0273 Γεωπονίας (Θεσσαλονίκη) ΑΠΘ 2&3   1,2 14,38
1634 Γεωπονίας (Θεσσαλονίκη) ΔΙ.ΠΑ.Ε. 2&3   0,9 10,79
1511 Γεωπονίας (Καλαμάτα) Παν. Πελ/νήσου 2&3   0,8 9,59
1289 Γεωπονίας (Μεσολόγγι) Παν. Πατρών 2&3   0,8 9,59
1552 Γεωπονίας (Φλώρινα) Παν. Δυτ. Μακεδ. 2&3   0,8 9,59
0360 Γεωπονίας, Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος (Βόλος) Παν. Θεσσαλίας 2&3   0,8 9,59
0274 Γεωπονίας, Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος (Βόλος) Παν. Θεσσαλίας 2&3   0,95 11,39
0674 Γραφιστικής και Οπτικής Επικοινωνίας (Αιγάλεω) Παν. Δυτ. Αττικής 2&4 Ε+Γ 0,8 9,1 0,8 11,56 0,8 11,15
0212 Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων  (Ορεστιάδα) ΔΠΘ 2&3&4   0,8 8,31
1061 Δασολογίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος (Καρπενήσι) Γεωπονικό Παν. 2&3   0,8 9,59
1632 Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος (Δράμα) ΔΠΘ 2&3   0,8 9,59
0275 Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος (Θεσσαλονίκη) ΑΠΘ 2&3   0,8 9,59
1424 Δασολογίας, Επιστημών Ξύλου και Σχεδιασμού (Καρδίτσα) Παν. Θεσσαλίας 2&3&4   0,8 8,31
1627 Δημιουργικού Σχεδιασμού & Ένδυσης (Κιλκίς) ΔΙ.ΠΑ.Ε. 2&4   0,8 8,31
1603 Διοίκησης Εφοδιαστικής Αλυσίδας (Κατερίνη) ΔΙ.ΠΑ.Ε. 2&4   0,8 8,31
0154 Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία (Αθήνα) ΕΚΠΑ 1&2&3&4   0,8 8,31
0497 Εκπαιδευτικών Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Εκπαιδευτικών Ηλεκτρονικών Μηχανικών -Εκπαιδευτικών Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΑΣΠΑΙΤΕ 2   0,85 10,33
0507 Εκπαιδευτικών Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Εκπαιδευτικών Ηλεκτρονικών Μηχανικών -Εκπαιδευτικών Ηλεκτρονικών Μηχανικών ΑΣΠΑΙΤΕ 2   0,85 10,33
0477 Εκπαιδευτικών Μηχανολόγων Μηχανικών (Μαρούσι) ΑΣΠΑΙΤΕ 2   0,85 10,33
0776 Εκπαιδευτικών Πολιτικών Μηχανικών (Μαρούσι) ΑΣΠΑΙΤΕ 2   0,85 10,33
0324 Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής  (Αθήνα) Γεωπονικό Παν. 2&3   1 11,98
1428 Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής  (Λάρισα) Παν. Θεσσαλίας 2&3   0,8 9,59
0200 Επιστήμης και Μηχανικής Υλικών (Ηράκλειο) Παν. Κρήτης 2   0,8 9,72
1278 Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων (Αγρίνιο) Παν. Πατρών 2&3   0,8 9,59
0684 Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων (Αιγάλεω) Παν. Δυτ. Αττικής 2&3   1,1 13,18
1452 Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων (Αργοστόλι) Ιόνιο Παν. 2&3   0,8 9,59
1635 Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων (Θεσσαλονίκη) ΔΙ.ΠΑ.Ε. 2&3   0,9 10,79
1512 Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων (Καλαμάτα) Παν. Πελ/νήσου 2&3   0,8 9,59
0328 Επιστήμης Τροφίμων & Διατροφής του Ανθρώπου (Αθήνα) Γεωπονικό Παν. 2&3   1,2 14,38
1429 Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής (Καρδίτσα) Παν. Θεσσαλίας 2&3   0,8 9,59
0372 Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής (Λήμνος) Παν. Αιγαίου 2&3   0,8 9,59
0288 Επιστήμης των Υλικών (Πάτρα) Παν. Πατρών 2   0,8 9,72
0216 Επιστήμης Υπολογιστών (Ηράκλειο) Παν. Κρήτης 2&4   1,2 12,47
0401 Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Αθήνα) ΕΚΠΑ 1&2&3&4 ΑΓΩ 0,8 8,46 0,7 7,65
0403 Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Θεσσαλονίκη) ΑΠΘ 1&2&3&4 ΑΓΩ 0,8 8,46 0,8 8,75
0404 Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Κομοτηνή) ΔΠΘ 1&2&3&4 ΑΓΩ 0,8 8,46 0,7 7,65
0402 Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Σέρρες) ΑΠΘ 1&2&3&4 ΑΓΩ 0,8 8,46 0,7 7,65
0405 Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Τρίκαλα) Παν. Θεσσαλίας 1&2&3&4 ΑΓΩ 1 10,58 0,7 7,65
0323 Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής (Αθήνα) Γεωπονικό Παν. 2&3   1 11,98
0685 Επιστημών Οίνου Αμπέλου και Ποτών (Αιγάλεω) Παν. Δυτ. Αττικής 2&3   0,9 10,79
0134 Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Θεσσαλονίκη) ΑΠΘ 1&2&3&4   0,8 8,31
1286 Επιστημών της Εκπαίδευσης και Κοινωνικής  Εργασίας (Πάτρα) Παν. Πατρών 1&2&3&4   1,2 12,47
0136 Επιστημων της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία (Πάτρα) Παν. Πατρών 1&2&3&4   0,9 9,35
0160 Επιστημών της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία (Αλεξανδρούπολη) ΔΠΘ 1&2&3&4   0,8 8,31
0162 Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (Ρόδος) Παν. Αιγαίου 1&2&3&4   0,8 8,31
0675 Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής (Αθήνα) Παν. Δυτ. Αττικής 2&4 Ε+Γ 1 11,37 1 14,36 1 13,93
1626 Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής (Σέρρες) ΔΙ.ΠΑ.Ε. 2&4 Ε+Γ 0,8 9,1 0,7 10,05 0,7 9,75
0801 Ευελπίδων (ΣΣΕ) – Όπλα Γεν. Σειρά Στρατ. Σχολές 2 Π 1 12,15
0806 Ευελπίδων (ΣΣΕ) – Σώματα Γεν. Σειρά Στρατ. Σχολές 2 Π 1 12,15
1211 Εφαρμοσμένης Πληροφορικής (Θεσσαλονίκη) –  Επιστήμη και Τεχνολογία Υπολογιστών Παν. Μακεδ. 2&4   1,2 12,47
1212 Εφαρμοσμένης Πληροφορικής (Θεσσαλονίκη) –  Πληροφοριακά Συστήματα Παν. Μακεδ. 2&4   1,2 12,47
0246 Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών (Αθήνα) ΕΜΠ 2   1,2 14,58
0387 Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών (Αιγάλεω) Παν. Δυτ. Αττικής 2   1 12,15
0220 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών (Βόλος) Παν. Θεσσαλίας 2   1 12,15
0223 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών (Ξάνθη) ΔΠΘ 2   1,2 14,58
0217 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (Αθήνα) ΕΜΠ 2   1,2 14,58
1660 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (Ηράκλειο) ΕΛ. ΜΕ. ΠΑ. 2   0,8 9,72
0219 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (Θεσσαλονίκη) ΑΠΘ 2   1,2 14,58
1564 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (Κοζάνη) Παν. Δυτ. Μακεδ. 2   1 12,15
1522 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (Πάτρα) Παν. Πελ/νήσου 2   0,85 10,33
0331 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (Χανιά) Πολ. Κρήτης 2   1,2 14,58
0221 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών (Πάτρα) Παν. Πατρών 2   1,2 14,58
1662 Ηλεκτρονικών Μηχανικών (Χανιά) ΕΛ. ΜΕ. ΠΑ. 2&4   0,8 8,31
0168 Θεάτρου (Θεσσαλονίκη) ΑΠΘ 1&2&3&4   0,8 8,31
0827 Ικάρων (ΣΙ)  Ελεγκτές Αεράμυνας Γεν. Σειρά Στρατ. Σχολές 2 Π 1,2 14,58
0885 Ικάρων (ΣΙ) Έρευνας Πληροφορικής Γεν. Σειρά Στρατ. Σχολές 2&4 Π 1,2 12,47
0821 Ικάρων (ΣΙ) Ιπτάμενοι Γεν. Σειρά Στρατ. Σχολές 2 Π 1,2 14,58
0884 Ικάρων (ΣΙ) Μετεωρολόγων Γεν. Σειρά Στρατ. Σχολές 2 Π 1,2 14,58
0826 Ικάρων (ΣΙ) Μηχανικοί (ΣΜΑ) Γεν. Σειρά Στρατ. Σχολές 2 Π 1,2 14,58
0173 Ιστορίας και Φιλοσοφίας της Επιστήμης (Αθήνα) ΕΚΠΑ 1&2&3&4   1 10,39
0163 Κινηματογράφου (Θεσσαλονίκη) ΑΠΘ 1&2&3&4   1,2 12,47
0243 Μαθηματικών (Αθήνα) ΕΚΠΑ 2   1,2 14,58
0245 Μαθηματικών (Θεσσαλονίκη) ΑΠΘ 2   1,2 14,58
0249 Μαθηματικών (Ιωάννινα) Παν. Ιωαννίνων 2   1 12,15
1555 Μαθηματικών (Καστοριά) Παν. Δυτ. Μακεδ. 2   0,8 9,72
1432 Μαθηματικών (Λαμία) Παν. Θεσσαλίας 2   0,8 9,72
0247 Μαθηματικών (Πάτρα) Παν. Πατρών 2   0,8 9,72
0252 Μαθηματικών (Σάμος) Παν. Αιγαίου 2   0,8 9,72
0248 Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών (Ηράκλειο) – Εφαρμοσμένων Μαθηματικών Παν. Κρήτης 2   0,8 9,72
0251 Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών (Ηράκλειο) – Μαθηματικών Παν. Κρήτης 2   0,8 9,72
0241 Μεταλλειολόγων  Μεταλλουργών Μηχανικών (Αθήνα) ΕΜΠ 2   0,8 9,72
0388 Μηχανικών Βιοϊατρικής (Αιγάλεω) Παν. Δυτ. Αττικής 2&3   0,8 9,59
0389 Μηχανικών Βιομηχανικής Σχεδίασης και Παραγωγής (Αιγάλεω) Παν. Δυτ. Αττικής 2&4   1 10,39
0272 Μηχανικών Επιστήμης Υλικών (Ιωάννινα) Παν. Ιωαννίνων 2   0,85 10,33
0340 Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής (Ιωάννινα) Παν. Ιωαννίνων 2   1,2 14,58
0215 Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής (Πάτρα) Παν. Πατρών 2   1,2 14,58
0222 Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης (Χίος) Παν. Αιγαίου 2&4   0,8 8,31
1541 Μηχανικών Ορυκτών Πόρων (Κοζάνη) Παν. Δυτ. Μακεδ. 2   0,8 9,72
0242 Μηχανικών Ορυκτών Πόρων (Χανιά) Πολ. Κρήτης 2   0,8 9,72
1624 Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης (Θεσσαλονίκη) ΔΙ.ΠΑ.Ε. 2&4   1 10,39
0224 Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης (Ξάνθη) ΔΠΘ 2&4   1,1 11,43
0230 Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης (Χανιά) Πολ. Κρήτης 2&4   1,2 12,47
1623 Μηχανικών Περιβάλλοντος (Θεσσαλονίκη) ΔΙ.ΠΑ.Ε. 2   0,8 9,72
0476 Μηχανικών Περιβάλλοντος (Ξάνθη) ΔΠΘ 2   0,8 9,72
0344 Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων (Σάμος) Παν. Αιγαίου 2&4   0,8 8,31
1625 Μηχανικών Πληροφορικής και  Ηλεκτρονικών Συστημάτων  (Θεσσαλονίκη) ΔΙ.ΠΑ.Ε. 2&4   1,2 12,47
0390 Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών (Αιγάλεω) Παν. Δυτ. Αττικής 2&4   1,2 12,47
1622 Μηχανικών Πληροφορικής, Υπολογιστών και  Τηλεπικοινωνιών  (Σέρρες) ΔΙ.ΠΑ.Ε. 2&4   1 10,39
1542 Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων (Κοζάνη) Παν. Δυτ. Μακεδ. 2&4   0,85 8,83
0238 Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων (Σύρος) Παν. Αιγαίου 2&4   0,9 9,35
0391 Μηχανικών Τοπογραφίας & Γεωπληροφορικής  (Αιγάλεω) Παν. Δυτ. Αττικής 2   0,8 9,72
1620 Μηχανικών Τοπογραφίας & Γεωπληροφορικής (Σέρρες) ΔΙ.ΠΑ.Ε. 2   0,8 9,72
0363 Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης (Θεσσαλονίκη) ΑΠΘ 2   0,88 10,69
0228 Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης (Βόλος) Παν. Θεσσαλίας 2   0,8 9,72
0213 Μηχανολόγων και Αερoναυπηγών Μηχανικών (Πάτρα) Παν. Πατρών 2   1,2 14,58
0209 Μηχανολόγων Μηχανικών (Αθήνα) ΕΜΠ 2   1,2 14,58
0392 Μηχανολόγων Μηχανικών (Αιγάλεω) Παν. Δυτ. Αττικής 2   1,11 13,49
0332 Μηχανολόγων Μηχανικών (Βόλος) Παν. Θεσσαλίας 2   1,2 14,58
1659 Μηχανολόγων Μηχανικών (Ηράκλειο) ΕΛ. ΜΕ. ΠΑ. 2   0,8 9,72
0211 Μηχανολόγων Μηχανικών (Θεσσαλονίκη) ΑΠΘ 2   1,2 14,58
0210 Μηχανολόγων Μηχανικών (Κοζάνη) Παν. Δυτ. Μακεδ. 2   1,2 14,58
1523 Μηχανολόγων Μηχανικών (Πάτρα) Παν. Πελ/νήσου 2   0,85 10,33
1619 Μηχανολόγων Μηχανικών (Σέρρες) ΔΙ.ΠΑ.Ε. 2   0,8 9,72
0880 Μονίμων Υπαξιωματικών Αεροπορίας (ΣΜΥΑ) – Κατεύθυνση Διοικ. Και Εφοδιαστικής Υποστήριξης  Γεν. Σειρά Στρατ. Σχολές 2&4 Π 1 10,39
0879 Μονίμων Υπαξιωματικών Αεροπορίας (ΣΜΥΑ) – Κατέυθυνση Επιχειρησιακής Υποστήριξης Γεν. Σειρά Στρατ. Σχολές 2 Π 1 12,15
0878 Μονίμων Υπαξιωματικών Αεροπορίας (ΣΜΥΑ) – Κατεύθυνση Τεχνολογικής Υποστήριξης  Γεν. Σειρά Στρατ. Σχολές 2 Π 1 12,15
0864 Μονίμων Υπαξιωματικών Ναυτικού (Σ.Μ.Υ.Ν.) Γεν. Σειρά Στρατ. Σχολές 2&4 Π 0,9 9,35
0862 Μονίμων Υπαξιωματικών Στρατού (ΣΜΥ) – Όπλα  Γεν. Σειρά Στρατ. Σχολές 2 Π 0,9 10,94
0863 Μονίμων Υπαξιωματικών Στρατού (ΣΜΥ) – Σώματα  Γεν. Σειρά Στρατ. Σχολές 2&4 Π 0,9 9,35
0290 Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής (Αλεξανδρούπολη) ΔΠΘ 2&3   1,2 14,38
0409 Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης (Θεσσαλονίκη) Παν. Μακεδ. 1&2&3&4 Μ+Μ 1,2 14,63 1,1 17,93 1,1 12,08
1664 Μουσικής Τεχνολογίας και Ακουστικής (Ρέθυμνο) ΕΛ. ΜΕ. ΠΑ. 2&4   0,8 8,31
0408 Μουσικών Σπουδών (Αθήνα) ΕΚΠΑ 1&2&3&4 Μ+Μ 0,9 10,97 0,8 13,04 0,8 8,78
1248 Μουσικών Σπουδών (Άρτα) Παν. Ιωαννίνων 1&2&3&4 Μ+Μ 1,2 14,63 1,1 17,93 0,7 7,69
0406 Μουσικών Σπουδών (Θεσσαλονίκη) ΑΠΘ 1&2&3&4 Μ+Μ 0,8 9,75 0,7 11,41 0,7 7,69
0407 Μουσικών Σπουδών (Κέρκυρα) Ιόνιο Παν. 1&2&3&4 Μ+Μ 0,8 9,75 0,8 13,04 0,8 8,78
0393 Ναυπηγών Μηχανικών (Αιγάλεω) Παν. Δυτ. Αττικής 2   0,9 10,94
0229 Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών (Αθήνα) ΕΜΠ 2   1,2 14,58
0811 Ναυτικών Δοκίμων (ΣΝΔ) Μάχιμοι Γεν. Σειρά Στρατ. Σχολές 2 Π 0,9 10,94
0816 Ναυτικών Δοκίμων (ΣΝΔ) Μηχανικοί Γεν. Σειρά Στρατ. Σχολές 2 Π 0,9 10,94
0128 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης (Αθήνα) ΕΚΠΑ 1&2&3&4   1,2 12,47
0142 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης (Αλεξανδρούπολη) ΔΠΘ 1&2&3&4   0,8 8,31
0164 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης (Βόλος) Παν. Θεσσαλίας 1&2&3&4   0,8 8,31
0140 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης (Θεσσαλονίκη) ΑΠΘ 1&2&3&4   0,8 8,31
0130 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης (Ιωάννινα) Παν. Ιωαννίνων 1&2&3&4   1 10,39
0132 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης (Ρέθυμνο) Παν. Κρήτης 1&2&3&4   1 10,39
0143 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης (Ρόδος) Παν. Αιγαίου 1&2&3&4   0,8 8,31
0334 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης (Φλώρινα) Παν. Δυτ. Μακεδ. 1&2&3&4   0,8 8,31
0178 Παιδαγωγικό Ειδικής Αγωγής (Βόλος) Παν. Θεσσαλίας 1&2&3&4   1 10,39
0156 Παιδαγωγικό Νηπιαγωγών (Ιωάννινα) Παν. Ιωαννίνων 1&2&3&4   1 10,39
0341 Παιδαγωγικό Νηπιαγωγών (Φλώρινα) Παν. Δυτ. Μακεδ. 1&2&3&4   1 10,39
0166 Παιδαγωγικό Προσχολικής Εκπαίδευσης (Βόλος) Παν. Θεσσαλίας 1&2&3&4   0,8 8,31
0158 Παιδαγωγικό Προσχολικής Εκπαίδευσης (Ρέθυμνο) Παν. Κρήτης 1&2&3&4   1 10,39
1517 Παραστατικών και Ψηφιακών Τεχνών (Ναύπλιο) Παν. Πελ/νήσου 1&2&3&4   0,8 8,31
1453 Περιβάλλοντος (Ζάκυνθος) Ιόνιο Παν. 2&3&4   0,8 8,31
1434 Περιβάλλοντος (Λάρισα) Παν. Θεσσαλίας 2&3&4   0,8 8,31
0276 Περιβάλλοντος (Μυτιλήνη) Παν. Αιγαίου 2&3&4   0,8 8,31
0333 Πληροφορικής (Αθήνα) ΟΠΑ 2&4   1,2 12,47
0338 Πληροφορικής (Θεσσαλονίκη) ΑΠΘ 2&4   1,2 12,47
1630 Πληροφορικής (Καβάλα) ΔΠΘ 2&4   1,1 11,43
1554 Πληροφορικής (Καστοριά) Παν. Δυτ. Μακεδ. 2&4   1 10,39
0366 Πληροφορικής (Κέρκυρα) Ιόνιο Παν. 2&4   1 10,39
0339 Πληροφορικής (Πειραιάς) Παν. Πειραιά 2&4   1,2 12,47
0412 Πληροφορικής και Τηλεματικής (Αθήνα) Χαροκόπειο 2&4   1,2 12,47
0330 Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (Αθήνα) ΕΚΠΑ 2&4   1,2 12,47
1250 Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (Άρτα) Παν. Ιωαννίνων 2&4   0,9 9,35
0099 Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (Λαμία) Παν. Θεσσαλίας 2&4   0,8 8,31
0098 Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (Τρίπολη) Παν. Πελ/νήσου 2&4   1,1 11,43
0369 Πληροφορικής με Εφαρμογές στην Βιοϊατρική (Λαμία) Παν. Θεσσαλίας 2&3&4   0,8 8,31
0201 Πολιτικών Μηχανικών (Αθήνα) ΕΜΠ 2   1,2 14,58
0394 Πολιτικών Μηχανικών (Αιγάλεω) Παν. Δυτ. Αττικής 2   1 12,15
0208 Πολιτικών Μηχανικών (Βόλος) Παν. Θεσσαλίας 2   1 12,15
0203 Πολιτικών Μηχανικών (Θεσσαλονίκη) ΑΠΘ 2   1,2 14,58
0207 Πολιτικών Μηχανικών (Ξάνθη) ΔΠΘ 2   0,9 10,94
0205 Πολιτικών Μηχανικών (Πάτρα) Παν. Πατρών 2   1,2 14,58
1524 Πολιτικών Μηχανικών (Πάτρα) Παν. Πελ/νήσου 2   0,8 9,72
1621 Πολιτικών Μηχανικών (Σέρρες) ΔΙ.ΠΑ.Ε. 2   0,8 9,72
0329 Στατιστικής (Αθήνα) ΟΠΑ 2&4   1,2 12,47
0218 Στατιστικής και Αναλογιστικών – Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών (Σάμος) Παν. Αιγαίου 2&4   0,8 8,31
1547 Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης  (Γρεβενά) Παν. Δυτ. Μακεδ. 2&4   0,8 8,31
0318 Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης (Πειραιάς) Παν. Πειραιά 2&4   1,2 12,47
0676 Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης (Αιγάλεω) Παν. Δυτ. Αττικής 2 Ε 0,8 10,16 0,7 10,19
1436 Συστημάτων Ενέργειας (Λάρισα) Παν. Θεσσαλίας 2   0,8 9,72
0882 Σχολή Δοκίμων Λιμενοφυλάκων Γεν. Σειρά Λ.Σ – Ελ. Ακτ. 1&2&3&4 Π 0,9 9,35
0881 Σχολή Δοκίμων Σημαιοφόρων Λιμενικού Σώματος – Ελλ. Ακτοφυλακής Γεν. Σειρά Λ.Σ – Ελ. Ακτ. 1&2&3&4 Π 0,9 9,35
0818 Σχολή Μηχανικών Εμπορικού Ναυτικού Γεν. Σειρά Α.Ε.Ν. 2&4 Π 0,8 8,31
0817 Σχολή Πλοιάρχων Εμπορικού Ναυτικού Γεν. Σειρά Α.Ε.Ν. 2&4 Π 0,8 8,31
0876 Σχολή Πυροσβεστών Γεν. Σειρά (για πολίτες) Σ.Π.Α. 1&2&3&4 Π 0,8 8,31
0876 Σχολή Πυροσβεστών Ειδ. Κατ. Δ (για πολίτες) Σ.Π.Α. 1&2&3&4 Π 0,8 8,31
1008 Τεχνολογιών Ψηφιακής Βιομηχανίας (Ψαχνά Ευβοίας) ΕΚΠΑ 2&4   0,85 8,83
0367 Τεχνών Ήχου και Εικόνας (Κέρκυρα) Ιόνιο Παν. 1&2&3&4   0,8 8,31
0253 Φυσικής (Αθήνα) ΕΚΠΑ 2   1,2 14,58
0261 Φυσικής (Ηράκλειο) Παν. Κρήτης 2   1,05 12,76
0255 Φυσικής (Θεσσαλονίκη) ΑΠΘ 2   1,2 14,58
0259 Φυσικής (Ιωάννινα) Παν. Ιωαννίνων 2   0,9 10,94
1628 Φυσικής (Καβάλα) ΔΠΘ 2   0,8 9,72
1437 Φυσικής (Λαμία) Παν. Θεσσαλίας 2   0,8 9,72
0257 Φυσικής (Πάτρα) Παν. Πατρών 2   1 12,15
0677 Φωτογραφίας και Οπτικοακουστικών Τεχνών (Αιγάλεω) Παν. Δυτ. Αττικής 1&2&4   1 10,39
0263 Χημείας (Αθήνα) ΕΚΠΑ 2&3   1,2 14,38
0270 Χημείας (Ηράκλειο) Παν. Κρήτης 2&3   1,2 14,38
0265 Χημείας (Θεσσαλονίκη) ΑΠΘ 2&3   0,8 9,59
0269 Χημείας (Ιωάννινα) Παν. Ιωαννίνων 2&3   1 11,98
1629 Χημείας (Καβάλα) ΔΠΘ 2&3   1,2 14,38
0267 Χημείας (Πάτρα) Παν. Πατρών 2&3   0,8 9,59
0235 Χημικών Μηχανικών (Αθήνα) ΕΜΠ 2   1,2 14,58
0237 Χημικών Μηχανικών (Θεσσαλονίκη) ΑΠΘ 2   1,2 14,58
1563 Χημικών Μηχανικών (Κοζάνη) Παν. Δυτ. Μακεδ. 2   1,2 14,58
0239 Χημικών Μηχανικών (Πάτρα) Παν. Πατρών 2   1,2 14,58
0214 Χημικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος (Χανιά) Πολ. Κρήτης 2   1,1 13,37
0155 Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής (Πειραιάς) Παν. Πειραιά 2&4   1,2 12,47
1439 Ψηφιακών Συστημάτων (Λάρισα) Παν. Θεσσαλίας 2&4   0,8 8,31
0262 Ψηφιακών Συστημάτων (Πειραιάς) Παν. Πειραιά 2&4   1,2 12,47
1519 Ψηφιακών Συστημάτων (Σπάρτη) Παν. Πελ/νήσου 2&4   0,8 8,31
1011 Ψηφιακών Τεχνών και Κινηματογράφου (Ψαχνά Ευβοίας) ΕΚΠΑ 1&2&3&4   0,8 8,31
1391 Ωκεανογραφίας και Θαλασσίων Βιοεπιστημών (Μυτιλήνη) Παν. Αιγαίου 2&3   0,8 9,59

Πηγή : Οδηγός Σταδιοδρομίας

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *