Οι αλλαγές στις Πανελλαδικές 2022

Του Στράτου Στρατηγάκη

Πολλές και σημαντικές είναι οι αλλαγές στις Πανελλαδικές
Εξετάσεις που θα τεθούν σε εφαρμογή το 2022, μαζί με την Ελάχιστη Βάση
Εισαγωγής (ΕΒΕ), που καθιερώθηκε το 2021.

Κατ’ αρχάς η ΕΒΕ θα ισχύσει και τα επόμενα χρόνια. Τα
τμήματα έχουν δικαίωμα να αλλάξουν τους συντελεστές και να τους στείλουν στο
Υπουργείο Παιδείας μέχρι τις 31/8. Παραμένει, όμως, το όριο μέσα στο οποίο
μπορούν να κινηθούν: από 0,8 έως 1,2 για τα μαθήματα κάθε πεδίου και από 0,7
έως 1,1 για τα ειδικά μαθήματα. Ίσως το Υπουργείο Παιδείας αποφασίσει να κάνει
κάποιες τροποποιήσεις, αλλά η ουσία θα μείνει η ίδια.

Η μεγαλύτερη αλλαγή που θα ισχύσει από το 2022 είναι τα 3
Μηχανογραφικά Δελτία. Τα δύο από αυτά θα είναι για τα ΑΕΙ και το τρίτο, το
παράλληλο, θα είναι για τα ΙΕΚ, όπως και φέτος. Πώς θα λειτουργήσουν τα δύο
Μηχανογραφικά για τα ΑΕΙ; Στο πρώτο Μηχανογραφικό που υποβάλλουν οι υποψήφιοι
έχουν δικαίωμα να δηλώσουν το πολύ το 10% των τμημάτων του Επιστημονικού τους
Πεδίου, στα οποία υπερβαίνουν την ΕΒΕ. Ο ακριβής αριθμός θα καθοριστεί με
απόφαση της Υπουργού Παιδείας, που δεν έχει ακόμη υπογραφεί. Όσοι πετύχουν σε
ένα τμήμα αποκλείονται από το δεύτερο Μηχανογραφικό και θα εγγραφούν στο τμήμα
που πέτυχαν. Όσοι δεν πετύχουν σε κανένα τμήμα έχουν δικαίωμα να υποβάλουν και
δεύτερο Μηχανογραφικό, στο οποίο μπορούν να δηλώσουν τα τμήματα που έχουν κενές
θέσεις μετά τα πρώτα αποτελέσματα, εφόσον βέβαια ξεπερνούν το όριο της ΕΒΕ.
Είναι προφανές ότι στο δεύτερο Μηχανογραφικό θα υπάρχουν τα τμήματα χαμηλής
ζήτησης (διότι σε αυτά θα μείνουν κενές θέσεις) και δεν θα υπάρχει κανείς
περιορισμός στον αριθμό των τμημάτων που θα μπορούν να δηλώσουν. Όλοι οι
υποψήφιοι θα μπορούν να υποβάλουν και το παράλληλο Μηχανογραφικό για τα ΙΕΚ,
χωρίς τους περιορισμούς της ΕΒΕ, όπως και φέτος.

Μία ακόμη πολύ σημαντική αλλαγή είναι οι συντελεστές
βαρύτητας, που θα ισχύσουν από το 2022. Μέχρι τώρα οι συντελεστές βαρύτητας
ήταν δύο μαθήματα κάθε Πεδίου. Από το 2022 κάθε τμήμα θα μπορεί να ορίσει τους
συντελεστές βαρύτητας για κάθε μάθημα που επιθυμεί, με κατώτατο συντελεστή
μαθήματος το 20%. Αυτό σημαίνει ότι στα 4 μαθήματα θα έχουμε τον ελάχιστο
συντελεστή του 20%, συνολικά 80% και θα μείνει ένα 20% να το ορίσουν τα τμήματα
όπως επιθυμούν. Τα τμήματα έστειλαν τους συντελεστές βαρύτητας μέχρι τις 31/5
στο Υπουργείο Παιδείας. Μέχρι στιγμής έχουν ανακοινωθεί οι συντελεστές
βαρύτητας των τμημάτων για τα οποία είναι συναρμόδια και άλλα Υπουργεία.
Πρόκειται, δηλαδή, για τις σχολές των ενστόλων και τις Ανώτερες Σχολές
Τουριστικής Εκπαίδευσης. Στον πίνακα βλέπουμε τους συντελεστές βαρύτητας για τη
Σχολή Αστυφυλάκων, που ανήκει σε τρία Πεδία. Γι’ αυτό υπάρχουν συντελεστές
βαρύτητας για τα μαθήματα 3 Πεδίων. Στη Νέα Ελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία ο
συντελεστής είναι 30% (20% το ελάχιστο και 10% το επιπλέον) και για τα τρία
Πεδία. Το άλλο 10% για το 1ο Πεδίο πηγαίνει στην Ιστορία και για τα
άλλα Πεδία στα Μαθηματικά. Με τη χρήση αυτών των συντελεστών θα προσδιορίζονται
τα μόρια του υποψηφίου για τη σχολή Αστυφυλάκων.

Στο δεύτερο παράδειγμα στη Σχολή Πλοιάρχων του Εμπορικού
Ναυτικού, που δηλώνεται από το 2ο και το 4ο Πεδίο οι
συντελεστές είναι ίδιοι σε όλα τα μαθήματα. Ένας υποψήφιος που ενδιαφέρεται για
τις δύο αυτές σχολές και είναι υποψήφιος για τα δύο αυτά τμήματα θα έχει
διαφορετικά μόρια για τη σχολή Αστυφυλάκων και διαφορετικά μόρια για τη σχολή
Πλοιάρχων. Αυτό θα συμβαίνει και με τα υπόλοιπα τμήματα: για κάθε τμήμα ο
υποψήφιος θα έχει διαφορετικά μόρια. Όταν ανακοινώσει τους συντελεστές το
Υπουργείο Παιδείας θα μπορούμε να είμαστε ακριβείς. Χρειάζονται 5712
συντελεστές βαρύτητας συν τους συντελεστές βαρύτητας των ειδικών μαθημάτων για
να υλοποιηθούν οι διαφορετικοί συντελεστές για κάθε τμήμα. Αυτό σε συνδυασμό με
το μικρό πλήθος σχολών που θα μπορεί να δηλώσει αναμένεται να δυσκολέψει τους
υποψηφίους στις επιλογές τους.

Συντελεστές Βαρύτητας Σχολής Αστυφυλάκων και Πλοιάρχων

1ο Πεδίο

2ο Πεδίο

4ο Πεδίο

Γλώς.

Αρχ.

Ιστ.

Λατ.

Γλώς.

Φυς.

Χημ.

Μαθ.

Γλώς.

Μαθ.

Πληρ.

Οικ.

Σχολή
Αστυφυλάκων

30%

20%

30%

20%

30%

20%

20%

30%

30%

30%

20%

20%

Σχολή
Πλοιάρχων

25%

25%

25%

25%

25%

25%

25%

25%

Πηγή: Υ.ΠΑΙ.Θ

Νέα Τμήματα και Αλλαγές Πεδίων

Τα νέα τμήματα είναι 4 και ιδρύονται στη Σχολή Ικάρων της Πολεμικής
Αεροπορίας.

Σχολή

Πεδίο

Ικάρων (ΣΙ)
Μετεωρολόγων (ΜΤ)

2

Ικάρων (ΣΙ)
Έρευνας Πληροφορικής (ΕΠ)

2&4

Ικάρων (ΣΙ)
Διοικητικών (Δ)

4

Ικάρων (ΣΙ)
Εφοδιαστών (Ε)

4

Δύο ακόμη τμήματα εντάσσονται και σε επιπλέον Πεδία, αυξάνοντας
τις κοινές σχολές. Πρόκειται για το τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης, Αγροδιατροφής
και Διαχείρισης Φυσικών Πόρων του ΕΚΠΑ στα Ψαχνά που εντάσσεται και στο 2ο
Πεδίο, εκτός από το 3ο και το 4ο, που ήταν ήδη ενταγμένο.
Το τμήμα Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής του Πανεπιστημίου Πειραιά
εντάσσεται και στο 2ο Πεδίο, εκτός από το 4ο Πεδίο όπου
ήταν μέχρι τώρα.

Για την εισαγωγή στο τμήμα Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων
Τέχνης απαιτείται η εξέταση μόνο στο Ελεύθερο Σχέδιο και όχι και στο Γραμμικό, όπως
μέχρι φέτος.

Παλαιό και Νέο Σύστημα

Σύμφωνα με το νόμο 4777 του 2021, δεν θα υπάρξει ποτέ ξανά
παλαιό και νέο σύστημα. Αυτό σημαίνει ότι οι απόφοιτοι εξετάζονται στα ίδια
μαθήματα και στην ίδια ύλη με τους μαθητές της Γ Λυκείου, διεκδικώντας τις ίδιες
θέσεις.

Οι Απολυτήριες Εξετάσεις

Οι Απολυτήριες Εξετάσεις διενεργούνται στο σχολείο πριν τις
Πανελλαδικές Εξετάσεις. Σκοπός τους είναι να αποκτήσουν το Απολυτήριο Λυκείου
οι μαθητές της Γ Λυκείου και μετά όσοι θέλουν να συμμετάσχουν στις Πανελλαδικές
Εξετάσεις για την εισαγωγή τους στα ΑΕΙ. Οι Απολυτήριες Εξετάσεις θα γίνουν
χωρίς την εφαρμογή της τράπεζας θεμάτων το 2022. Από το 2023, όμως, θα έχουμε
και εδώ την τράπεζα θεμάτων (μόνο για τις απολυτήριες εξετάσεις). Τα
εξεταζόμενα μαθήματα είναι η Νέα Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία, τα τρία
μαθήματα προσανατολισμού της ομάδας προσανατολισμού που έχει επιλέξει ο
υποψήφιος και τα Μαθηματικά Γενικής Παιδείας για τους αποφοίτους των
Ανθρωπιστικών Σπουδών και η Ιστορία για τους υπόλοιπους.

Πηγή : Οδηγός Σταδιοδρομίας

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *