Η Αίτηση – Δήλωση για τις Πανελλαδικές 2024 με απλά λόγια

Τι λέει η εγκύκλιος για την υποβολή αίτησης – δήλωσης
συμμετοχής στις Πανελλαδικές Εξετάσεις 2024 με απλά λόγια.

του Στράτου Στρατηγάκη

Δείτε όλα τα απαραίτητα αρχεία: Από το νο 80 έως το νο 92

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων για όλους τους υποψηφίους από
29/11/2023 έως και 15/12/2023
.

Μπορούν να συμμετάσχουν στις εξετάσεις του Γενικού Λυκείου
όλοι οι υποψήφιοι όλων των τύπων Λυκείων, που αποφοίτησαν μέχρι το 2023 και,
φυσικά, οι μαθητές της Γ Λυκείου των Γενικών Λυκείων.

Οι απόφοιτοι προηγουμένων ετών δίνουν εξετάσεις σύμφωνα με
τους όρους εξέτασης των τελειόφοιτων υποψηφίων (μαθήματα και ύλη). Αναφέρει η
εγκύκλιος: “Όλοι οι υποψήφιοι, μαθητές και απόφοιτοι, θα συμμετάσχουν στις
πανελλαδικές εξετάσεις Γενικού Λυκείου 2024 με ένα ενιαίο σύστημα εισαγωγής,
έτσι όπως προβλέπεται στις ισχύουσες διατάξεις.”

Με την Αίτηση – Δήλωση ο υποψήφιος δηλώνει:

1. Την Ομάδα Προσανατολισμού του και, συνεπώς, τα μαθήματα
που θα εξεταστεί. Οι απόφοιτοι προηγούμενων ετών μπορούν να διαγωνιστούν σε
οποιαδήποτε Ομάδα Προσανατολισμού επιθυμούν. Δεν ισχύει αυτό για τους
αποφοίτους των ΕΠΑΛ, που διαγωνίζονται για τις σχολές που αντιστοιχούν στον
τομέα της ειδικότητάς τους.

2. Τα ειδικά μαθήματα που επιθυμεί να εξεταστεί· ξένη γλώσσα
ή σχέδιο. Για τα μουσικά μαθήματα υπάρχει ξεχωριστή αίτηση. Προσοχή αν ο υποψήφιος δεν δηλώσει τώρα τη
συμμετοχή του στις εξετάσεις των ειδικών μαθημάτων δεν μπορεί να εξεταστεί σ’
αυτές και να είναι υποψήφιος για την
εισαγωγή του στις σχολές που απαιτούν
εξέταση σε ειδικό μάθημα. Η μη προσέλευσή του στις εξετάσεις των ειδικών
μαθημάτων του δίνει βαθμό μηδέν (0) στο ειδικό μάθημα, τον αποκλείει από την
εισαγωγή του στη σχολή που απαιτεί εξέταση στο ειδικό μάθημα, αλλά δεν
επηρεάζει την εισαγωγή του στις σχολές που δεν απαιτούν εξέταση σε ειδικό
μάθημα. Συνεπώς καλύτερα δηλώστε τώρα την εξέτασή σας σε ειδικό μάθημα και
αν δεν θέλετε μπορείτε να μην πάτε στις εξετάσεις χωρίς καμία επίπτωση πέραν
του αποκλεισμού σας από τις σχολές που απαιτούν ειδικό μάθημα.

3. Τις πρακτικές δοκιμασίες για τα ΤΕΦΑΑ. Προσοχή αν ο
υποψήφιος δεν δηλώσει τώρα τη συμμετοχή του στις πρακτικές δοκιμασίες δεν
μπορεί να εξεταστεί σ’ αυτές και να είναι υποψήφιος για τα ΤΕΦΑΑ. Αν δεν
εξεταστεί φέτος στις πρακτικές δοκιμασίες δεν μπορεί να είναι υποψήφιος με το
10% για τα ΤΕΦΑΑ, όπως ισχύει και για τα ειδικά μαθήματα.
Η μη προσέλευσή
του στις πρακτικές δοκιμασίες του δίνει βαθμό μηδέν (0) στις πρακτικές
δοκιμασίες, τον αποκλείει από την εισαγωγή του στα ΤΕΦΑΑ, αλλά δεν επηρεάζει
την εισαγωγή του στις σχολές που δεν απαιτούν εξέταση στις πρακτικές δοκιμασίες.

4. Τις σχολές ενστόλων, δηλαδή Στρατό, Αστυνομία, Λιμενικό,
Πυροσβεστική και Εμπορικό Ναυτικό. Δεν είναι δεσμευτική η μη δήλωσή τους σ’
αυτή την αίτηση. Σημασία έχει να γίνει η αίτηση προς τις σχολές ενστόλων, όταν
εκδοθούν οι προκηρύξεις εισαγωγής. Για να μπορέσει τελικά να συμμετάσχει ο/η
υποψήφιος/α στις διαδικασίες επιλογής για εισαγωγή στις Στρατιωτικές Σχολές,
τις Αστυνομικές Σχολές, τις Σχολές Πυροσβεστικής Ακαδημίας, τις Σχολές του
Λιμενικού Σώματος, τις Σχολές της Ακαδημίας του Εμπορικού Ναυτικού απαιτείται
να υποβάλει και αίτηση απευθείας στο Στρατό, στην Αστυνομία, στην Πυροσβεστική,
στο Λιμενικό ή στο Εμπορικό Ναυτικό σε χρονικό διάστημα που θα ορίζεται στις
προκηρύξεις που θα εκδώσουν τα αρμόδια Υπουργεία και να κριθεί ικανός στις
προκαταρκτικές εξετάσεις, οι οποίες προγραμματίζονται για την περίοδο
Μαρτίου-Απριλίου 2024. Επισημαίνεται ότι για να είναι υποψήφιος/α για τις
Σχολές αυτές θα πρέπει να τις δηλώσει και στο Μηχανογραφικό του Δελτίο. ”

5. Τα 5 Τμήματα των Μουσικών Σχολών. Από το 2024 αλλάζει ο
τρόπος εισαγωγής στα Τμήματα Μουσικών Σπουδών. Υπάρχει ξεχωριστή αίτηση για την
συμμετοχή στις εξετάσεις γι’ αυτά τα Τμήματα. Να σημειώσουμε ότι για την
εισαγωγή στα Τμήματα είναι υποχρεωτική η εξέταση σε δύο από τα 4 μαθήματα των
Πανελλαδικών: Τη Νεοελληνική Γλώσσα και ένα μάθημα Προσανατολισμού, ανάλογα με
την Ομάδα Προσανατολισμού του υποψηφίου. Αν στοχεύετε σε κάποιο Τμήμα
Μουσικών Σπουδών μην εξεταστείτε μόνο στα δύο από τα τέσσερα μαθήματα των
Πανελλαδικών διότι αποκλείεστε από όλες τις άλλες σχολές. Εξεταστείτε και στα 4
μαθήματα για να έχετε δικαίωμα να δηλώσετε και άλλες σχολές πέρα από τα Μουσικά
Τμήματα. Μπορεί να μην καταφέρετε να περάσετε την ΕΒΕ των Μουσικών Τμημάτων και
να αποκλειστείτε από τα Μουσικά Τμήματα. Να έχετε εναλλακτικές λύσεις.

Κατηγορία του 10%

Υποψήφιοι για το 10% των θέσεων χωρίς νέα εξέταση
δικαιούνται να είναι όσοι συμμετείχαν στις πανελλαδικές εξετάσεις των ημερήσιων
ΓΕΛ το 2022 ή το 2023. Οι υποψήφιοι/ες για το 10% των θέσεων εισακτέων χωρίς
νέα εξέταση δεν υποβάλλουν Αίτηση-Δήλωση, αλλά κατευθείαν μηχανογραφικό δελτίο.

Αν τυχόν επιθυμούν εισαγωγή σε Στρατό, Αστυνομία,
Πυροσβεστική, Λιμενικό, ΑΕΝ, υποβάλλουν σχετική αίτηση στο αρμόδιο Υπουργείο
και συμμετέχουν στις προκαταρκτικές εξετάσεις (Μάρτιος-Απρίλιος 2024).
Όσοι υποψήφιοι για το 10% επιθυμούν την εισαγωγή τους στα ΤΕΦΑΑ, δεν
δικαιούνται να συμμετάσχουν εκ νέου στις πρακτικές δοκιμασίες (αγωνίσματα), άρα
συμμετέχουν στη διαδικασία με βάση τις επιδόσεις τους από τη τελευταία
συμμετοχή τους στις πρακτικές δοκιμασίες.

Οι υποψήφιοι/ες για το 10% με τελευταία εξέταση το 2022 θα
διεκδικήσουν την εισαγωγή τους ΜΕ την προϋπόθεση της ΕΒΕ, όπως αυτή
διαμορφώθηκε στις πανελλαδικές εξετάσεις του 2022. Τους δίνεται το 6% των
θέσεων.

Οι υποψήφιοι/ες για το 10% με τελευταία εξέταση το 2023 θα
διεκδικήσουν την εισαγωγή τους ΜΕ την προϋπόθεση της ΕΒΕ, όπως αυτή
διαμορφώθηκε στις πανελλαδικές εξετάσεις του 2023. Τους δίνεται το % των
θέσεων.

Μουσικά τμήματα με το 10%.

Για την εισαγωγή στα 5 Μουσικά Τμήματα με την ειδική
διαδικασία απαιτείται κάθε χρόνο νέα εξέταση και συνεπώς στα 5 Μουσικά Τμήματα
δεν μπορεί να εισαχθεί κάποιος με το 10%, χωρίς νέα εξέταση.
Επίσης, υπενθυμίζεται ότι όσοι υποψήφιοι/ες συμμετείχαν στις επαναληπτικές
πανελλαδικές εξετάσεις, δεν δικαιούνται να είναι υποψήφιοι για το 10% των
θέσεων για το έτος συμμετοχής τους στις επαναληπτικές εξετάσεις.

Πηγή : Οδηγός Σταδιοδρομίας

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *