Δικαιολόγηση απουσιών για όσους συμμετέχουν στις Προκαταρκτικές Εξετάσεις

Ενόψει της τροποποίησης της υπό στοιχεία
79942/ΓΔ4/21-5-2019 υπουργικής απόφασης «Εγγραφές, μετεγγραφές, φοίτηση και θέματα
οργάνωσης της σχολικής ζωής στα σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης»
(Β2005) ως προς το άρθρο 24, σας ενημερώνουμε για τα ακόλουθα:

1.
Καταχωρίζονται στο
Βιβλίο Φοίτησης (απουσιολόγιο) αλλά δεν προσμετρώνται απουσίες που
πραγματοποιούνται για τις διαδικασίες των προκαταρκτικών εξετάσεων
(ψυχομετρικές, υγειονομικές, αθλητικές), προκειμένου οι μαθητές/τριες της Γ
τάξης Λυκείου να εισαχθούν σε Σχολές του Λιμενικού Σώματος, στις Στρατιωτικές
Σχολές, στις Σχολές του Πυροσβεστικού Σώματος και στις Σχολές της Ελληνικής
Αστυνομίας.

2.
Καταχωρίζονται στο
Βιβλίο Φοίτησης (απουσιολόγιο) αλλά δεν προσμετρώνται απουσίες που
πραγματοποιούνται για τις διαδικασίες των υγειονομικών εξετάσεων, προκειμένου
οι μαθητές/τριες της Γ τάξης Λυκείου να εισαχθούν στις Ακαδημίες Εμπορικού
Ναυτικού.

Ο Σύλλογος Διδασκόντων/ουσών με εισήγηση του/της
Υπεύθυνου/ης του Τμήματος εξετάζει κατά περίπτωση τις απουσίες της περίπτωσης
αυτής του/της μαθητή/τριας με βάση την βεβαίωση που εκδίδεται από τις αρμόδιες
επιτροπές των συναρμόδιων υπουργείων ότι ο/η μαθητής/τρια προσήλθε στις
προκαταρκτικές (ψυχομετρικές, υγειονομικές, αθλητικές) εξετάσεις. Η βεβαίωση
αναφέρει τον τόπο και τη χρονική διάρκεια διεξαγωγής των εξετάσεων. Σε
περίπτωση που ο μαθητής/τρια εξετάζεται εκτός Περιφερειακής Ενότητας ή εκτός
νησιού της μόνιμης κατοικίας του, με εξαίρεση τις Περιφερειακές Ενότητες της
Περιφέρειας Αττικής (εκτός των νήσων), τότε η ημέρα πριν και η ημέρα μετά τις
προκαταρκτικές εξετάσεις δεν προσμετράται στις απουσίες του.

Επίσης, για την πραγματοποίηση των εργαστηριακών εξετάσεων
που απαιτούνται από τους υποψήφιους κατά την υγειονομική τους εξέταση ενώπιον
της επιτροπής, καταχωρίζονται αλλά δεν προσμετρώνται απουσίες έως τριών (03)
ημερών με την προσκόμιση των σχετικών δικαιολογητικών.

Η εγκύκλιος

Πηγή : Οδηγός Σταδιοδρομίας

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *