Σχολές και Τμήματα για τα οποία απαιτείται εξέταση σε Ειδικά Μαθήματα

Οι Σχολές και τα Τμήματα της ανώτατης εκπαίδευσης των οποίων το γνωστικό αντικείμενο απαιτεί εξειδικευμένες γνώσεις ή δεξιότητες, που διαπιστώνονται με ειδικές εισαγωγικές εξετάσεις σε ένα ή περισσότερα ειδικά μαθήματα ή με πρακτικές δοκιμασίες, είναι:

1. Για την εισαγωγή στο πρώτο εξάμηνο σπουδών των παρακάτω Σχολών ή Τμημάτων Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης οι υποψήφιοι φοιτητές εξετάζονται υποχρεωτικά σε ένα ή δύο ειδικά μαθήματα κατά περίπτωση. Ειδικότερα οι υποψήφιοι για εισαγωγή στις Σχολές ή στα τμήματα ή στις Εισαγωγικές Κατευθύνσεις:

α) Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης καθώς και για τα τμήματα Ναυτιλιακών Σπουδών και Τουριστικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιά, Τουρισμού του Ιονίου Πανεπιστημίου και Οικονομικής και Διοίκησης Τουρισμού του Πανεπιστημίου Αιγαίου εξετάζονται στο ειδικό μάθημα ξένης γλώσσας «Αγγλικά».

β) Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης εξετάζονται στο αντίστοιχο ειδικό μάθημα ξένης γλώσσας «Γαλλικά».

γ) Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης εξετάζονται στο αντίστοιχο ειδικό μάθημα ξένης γλώσσας «Γερμανικά».

δ) Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης εξετάζονται στο αντίστοιχο ειδικό μάθημα ξένης γλώσσας «Ιταλικά».

ε) Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών εξετάζονται στο αντίστοιχο ειδικό μάθημα ξένης γλώσσας «Ισπανικά».

στ) Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιά και του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Διεθνών, Ευρωπαϊκών και Περιφερειακών Σπουδών καθώς και Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού του Παντείου Πανεπιστημίου, Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Δημοσιογραφίας και Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Διοίκησης Τουρισμού του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής του Πανεπιστημίου Πατρών, Επικοινωνίας και Ψηφιακών Μέσων του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, εξετάζονται σε ένα από τα εξής ειδικά μαθήματα ξένων γλωσσών: «Αγγλικά», «Γαλλικά», «Γερμανικά», «Ιταλικά».

ζ) Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας του Ιονίου Πανεπιστημίου εξετάζονται σε δύο από τα εξής ειδικά μαθήματα ξένων γλωσσών: «Αγγλικά», «Γαλλικά», «Γερμανικά».

η) Μουσικών Σπουδών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Μουσικών Σπουδών του Ιονίου Πανεπιστημίου και του Πανεπιστημίου Ιωαννινων καθώς και για το τμήμα Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας εξετάζονται στα δυο ειδικά μαθήματα Μουσική Αντίληψη, Θεωρία και Αρμονία και Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία.

θ) Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, του Πολυτεχνείου Κρήτης και των Πανεπιστημίων Αριστοτελείου Θεσσαλονίκης, Θεσσαλίας, Πατρών, Δημοκρίτειου Θράκης και Ιωαννίνων, Γραφιστικής και Οπτικής Επικοινωνίας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, καθώς και στο Τμήμα Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος εξετάζονται στα δύο ειδικά μαθήματα «Ελεύθερο Σχέδιο» και «Γραμμικό Σχέδιο».

ι) Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής εξετάζονται στο ειδικό μάθημα «Ελεύθερο Σχέδιο.

2. Για την εισαγωγή στο πρώτο εξάμηνο σπουδών των Τμημάτων Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και των Πανεπιστημίων Αριστοτελείου Θεσσαλονίκης, Δημοκρίτειου Θράκης και Θεσσαλίας οι υποψήφιοι υποβάλλονται στην υγειονομική εξέταση και στις πρακτικές δοκιμασίες του άρθρου 3 της παρούσας απόφασης.

Στην περίπτωση που υποψήφιος έχει εξεταστεί σε περισσότερες από μία ξένες γλώσσες, τότε ως βαθμός στο ειδικό μάθημα της ξένης γλώσσας για τα Τμήματα που απαιτούν εξέταση σε μία από τις ξένες γλώσσες από αυτές που εξετάστηκε, λαμβάνεται υπόψη ο μεγαλύτερος βαθμός από αυτούς που πέτυχε στις ξένες αυτές γλώσσες.

Οι υποψήφιοι για το 10% των θέσεων εισακτέων χωρίς νέα εξέταση δεν μπορούν να εξεταστούν μόνο σε ειδικό μάθημα αλλά διατηρούν το βαθμό του ειδικού μαθήματος που πέτυχαν στην τελευταία τους εξέταση.


Πηγή : Οδηγός Σταδιοδρομίας

Η Αίτηση – Δήλωση για τις Πανελλαδικές 2024 με απλά λόγια

Τι λέει η εγκύκλιος για την υποβολή αίτησης – δήλωσης
συμμετοχής στις Πανελλαδικές Εξετάσεις 2024 με απλά λόγια.

του Στράτου Στρατηγάκη

Δείτε όλα τα απαραίτητα αρχεία: Από το νο 80 έως το νο 92

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων για όλους τους υποψηφίους από
29/11/2023 έως και 15/12/2023
.

Μπορούν να συμμετάσχουν στις εξετάσεις του Γενικού Λυκείου
όλοι οι υποψήφιοι όλων των τύπων Λυκείων, που αποφοίτησαν μέχρι το 2023 και,
φυσικά, οι μαθητές της Γ Λυκείου των Γενικών Λυκείων.

Οι απόφοιτοι προηγουμένων ετών δίνουν εξετάσεις σύμφωνα με
τους όρους εξέτασης των τελειόφοιτων υποψηφίων (μαθήματα και ύλη). Αναφέρει η
εγκύκλιος: “Όλοι οι υποψήφιοι, μαθητές και απόφοιτοι, θα συμμετάσχουν στις
πανελλαδικές εξετάσεις Γενικού Λυκείου 2024 με ένα ενιαίο σύστημα εισαγωγής,
έτσι όπως προβλέπεται στις ισχύουσες διατάξεις.”

Με την Αίτηση – Δήλωση ο υποψήφιος δηλώνει:

1. Την Ομάδα Προσανατολισμού του και, συνεπώς, τα μαθήματα
που θα εξεταστεί. Οι απόφοιτοι προηγούμενων ετών μπορούν να διαγωνιστούν σε
οποιαδήποτε Ομάδα Προσανατολισμού επιθυμούν. Δεν ισχύει αυτό για τους
αποφοίτους των ΕΠΑΛ, που διαγωνίζονται για τις σχολές που αντιστοιχούν στον
τομέα της ειδικότητάς τους.

2. Τα ειδικά μαθήματα που επιθυμεί να εξεταστεί· ξένη γλώσσα
ή σχέδιο. Για τα μουσικά μαθήματα υπάρχει ξεχωριστή αίτηση. Προσοχή αν ο υποψήφιος δεν δηλώσει τώρα τη
συμμετοχή του στις εξετάσεις των ειδικών μαθημάτων δεν μπορεί να εξεταστεί σ’
αυτές και να είναι υποψήφιος για την
εισαγωγή του στις σχολές που απαιτούν
εξέταση σε ειδικό μάθημα. Η μη προσέλευσή του στις εξετάσεις των ειδικών
μαθημάτων του δίνει βαθμό μηδέν (0) στο ειδικό μάθημα, τον αποκλείει από την
εισαγωγή του στη σχολή που απαιτεί εξέταση στο ειδικό μάθημα, αλλά δεν
επηρεάζει την εισαγωγή του στις σχολές που δεν απαιτούν εξέταση σε ειδικό
μάθημα. Συνεπώς καλύτερα δηλώστε τώρα την εξέτασή σας σε ειδικό μάθημα και
αν δεν θέλετε μπορείτε να μην πάτε στις εξετάσεις χωρίς καμία επίπτωση πέραν
του αποκλεισμού σας από τις σχολές που απαιτούν ειδικό μάθημα.

3. Τις πρακτικές δοκιμασίες για τα ΤΕΦΑΑ. Προσοχή αν ο
υποψήφιος δεν δηλώσει τώρα τη συμμετοχή του στις πρακτικές δοκιμασίες δεν
μπορεί να εξεταστεί σ’ αυτές και να είναι υποψήφιος για τα ΤΕΦΑΑ. Αν δεν
εξεταστεί φέτος στις πρακτικές δοκιμασίες δεν μπορεί να είναι υποψήφιος με το
10% για τα ΤΕΦΑΑ, όπως ισχύει και για τα ειδικά μαθήματα.
Η μη προσέλευσή
του στις πρακτικές δοκιμασίες του δίνει βαθμό μηδέν (0) στις πρακτικές
δοκιμασίες, τον αποκλείει από την εισαγωγή του στα ΤΕΦΑΑ, αλλά δεν επηρεάζει
την εισαγωγή του στις σχολές που δεν απαιτούν εξέταση στις πρακτικές δοκιμασίες.

4. Τις σχολές ενστόλων, δηλαδή Στρατό, Αστυνομία, Λιμενικό,
Πυροσβεστική και Εμπορικό Ναυτικό. Δεν είναι δεσμευτική η μη δήλωσή τους σ’
αυτή την αίτηση. Σημασία έχει να γίνει η αίτηση προς τις σχολές ενστόλων, όταν
εκδοθούν οι προκηρύξεις εισαγωγής. Για να μπορέσει τελικά να συμμετάσχει ο/η
υποψήφιος/α στις διαδικασίες επιλογής για εισαγωγή στις Στρατιωτικές Σχολές,
τις Αστυνομικές Σχολές, τις Σχολές Πυροσβεστικής Ακαδημίας, τις Σχολές του
Λιμενικού Σώματος, τις Σχολές της Ακαδημίας του Εμπορικού Ναυτικού απαιτείται
να υποβάλει και αίτηση απευθείας στο Στρατό, στην Αστυνομία, στην Πυροσβεστική,
στο Λιμενικό ή στο Εμπορικό Ναυτικό σε χρονικό διάστημα που θα ορίζεται στις
προκηρύξεις που θα εκδώσουν τα αρμόδια Υπουργεία και να κριθεί ικανός στις
προκαταρκτικές εξετάσεις, οι οποίες προγραμματίζονται για την περίοδο
Μαρτίου-Απριλίου 2024. Επισημαίνεται ότι για να είναι υποψήφιος/α για τις
Σχολές αυτές θα πρέπει να τις δηλώσει και στο Μηχανογραφικό του Δελτίο. ”

5. Τα 5 Τμήματα των Μουσικών Σχολών. Από το 2024 αλλάζει ο
τρόπος εισαγωγής στα Τμήματα Μουσικών Σπουδών. Υπάρχει ξεχωριστή αίτηση για την
συμμετοχή στις εξετάσεις γι’ αυτά τα Τμήματα. Να σημειώσουμε ότι για την
εισαγωγή στα Τμήματα είναι υποχρεωτική η εξέταση σε δύο από τα 4 μαθήματα των
Πανελλαδικών: Τη Νεοελληνική Γλώσσα και ένα μάθημα Προσανατολισμού, ανάλογα με
την Ομάδα Προσανατολισμού του υποψηφίου. Αν στοχεύετε σε κάποιο Τμήμα
Μουσικών Σπουδών μην εξεταστείτε μόνο στα δύο από τα τέσσερα μαθήματα των
Πανελλαδικών διότι αποκλείεστε από όλες τις άλλες σχολές. Εξεταστείτε και στα 4
μαθήματα για να έχετε δικαίωμα να δηλώσετε και άλλες σχολές πέρα από τα Μουσικά
Τμήματα. Μπορεί να μην καταφέρετε να περάσετε την ΕΒΕ των Μουσικών Τμημάτων και
να αποκλειστείτε από τα Μουσικά Τμήματα. Να έχετε εναλλακτικές λύσεις.

Κατηγορία του 10%

Υποψήφιοι για το 10% των θέσεων χωρίς νέα εξέταση
δικαιούνται να είναι όσοι συμμετείχαν στις πανελλαδικές εξετάσεις των ημερήσιων
ΓΕΛ το 2022 ή το 2023. Οι υποψήφιοι/ες για το 10% των θέσεων εισακτέων χωρίς
νέα εξέταση δεν υποβάλλουν Αίτηση-Δήλωση, αλλά κατευθείαν μηχανογραφικό δελτίο.

Αν τυχόν επιθυμούν εισαγωγή σε Στρατό, Αστυνομία,
Πυροσβεστική, Λιμενικό, ΑΕΝ, υποβάλλουν σχετική αίτηση στο αρμόδιο Υπουργείο
και συμμετέχουν στις προκαταρκτικές εξετάσεις (Μάρτιος-Απρίλιος 2024).
Όσοι υποψήφιοι για το 10% επιθυμούν την εισαγωγή τους στα ΤΕΦΑΑ, δεν
δικαιούνται να συμμετάσχουν εκ νέου στις πρακτικές δοκιμασίες (αγωνίσματα), άρα
συμμετέχουν στη διαδικασία με βάση τις επιδόσεις τους από τη τελευταία
συμμετοχή τους στις πρακτικές δοκιμασίες.

Οι υποψήφιοι/ες για το 10% με τελευταία εξέταση το 2022 θα
διεκδικήσουν την εισαγωγή τους ΜΕ την προϋπόθεση της ΕΒΕ, όπως αυτή
διαμορφώθηκε στις πανελλαδικές εξετάσεις του 2022. Τους δίνεται το 6% των
θέσεων.

Οι υποψήφιοι/ες για το 10% με τελευταία εξέταση το 2023 θα
διεκδικήσουν την εισαγωγή τους ΜΕ την προϋπόθεση της ΕΒΕ, όπως αυτή
διαμορφώθηκε στις πανελλαδικές εξετάσεις του 2023. Τους δίνεται το % των
θέσεων.

Μουσικά τμήματα με το 10%.

Για την εισαγωγή στα 5 Μουσικά Τμήματα με την ειδική
διαδικασία απαιτείται κάθε χρόνο νέα εξέταση και συνεπώς στα 5 Μουσικά Τμήματα
δεν μπορεί να εισαχθεί κάποιος με το 10%, χωρίς νέα εξέταση.
Επίσης, υπενθυμίζεται ότι όσοι υποψήφιοι/ες συμμετείχαν στις επαναληπτικές
πανελλαδικές εξετάσεις, δεν δικαιούνται να είναι υποψήφιοι για το 10% των
θέσεων για το έτος συμμετοχής τους στις επαναληπτικές εξετάσεις.


Πηγή : Οδηγός Σταδιοδρομίας

Υποβολή Αίτησης για συμμετοχή στις Πανελλαδικές Εξετάσεις Γενικού και ΕΠΑΛ

29-11-23 Υποβολή Αίτησης–Δήλωσης για
συμμετοχή στις Πανελλαδικές Εξετάσεις των ΓΕΛ ή ΕΠΑΛ έτους 2024.

Όπως
προβλέπεται από τη νομοθεσία, όλοι οι υποψήφιοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν
στις Πανελλαδικές εξετάσεις έτους 2024 των Γενικών Λυκείων (ΓΕΛ) και των
Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑΛ), για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, πρέπει
να υποβάλουν στο Λύκειό τους Αίτηση-Δήλωση υποψηφιότητας συμμετοχής στις
εξετάσεις αυτές.

Η προθεσμία
για φέτος ορίζεται από Τετάρτη 29-11-2023 ως και Παρασκευή 15-12-2023
για όλους τους υποψηφίους
που επιθυμούν να συμμετάσχουν στις
Πανελλαδικές εξετάσεις των Γενικών Λυκείων (ΓΕΛ) και των Επαγγελματικών Λυκείων
(ΕΠΑΛ). Επισημαίνεται ότι η ανωτέρω προθεσμία είναι αποκλειστική και μετά την
παρέλευσή της δεν γίνεται δεκτή καμία Αίτηση-Δήλωση.

Ο υποψήφιος
(μαθητής ή απόφοιτος) μπορεί να προμηθεύεται την Αίτηση – Δήλωση που αναλογεί
στην περίπτωσή του είτε από το διαδίκτυο, είτε από το Λύκειό του. Στη
συνέχεια θα συμπληρώνει την Αίτηση – Δήλωση σύμφωνα με τις οδηγίες που
αναγράφονται στο έντυπο και θα προσέρχεται στο Λύκειό του, για την οριστική
ηλεκτρονική υποβολή της
. Στην επίσημη ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας www.minedu.gov.gr, στο σύνδεσμο ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ, αναρτώνται τα
κατά περίπτωση υποδείγματα της Αίτησης-Δήλωσης και οι σχετικές εγκύκλιοι που
περιγράφουν πλήρως τη διαδικασία και τα αναλυτικά δικαιολογητικά για κάθε
κατηγορία υποψηφίου (ΓΕΛ ή ΕΠΑΛ, μαθητής ή απόφοιτος). Επίσης, αποστέλλονται
ήδη στα Λύκεια οι σχετικές εγκύκλιοι με τα αντίστοιχα υποδείγματα της
Αίτησης-Δήλωσης.

Για τους υποψηφίους με αναπηρία και ειδικές
εκπαιδευτικές ανάγκες ή ειδικές μαθησιακές δυσκολίες που εξετάζονται προφορικά
ή γραπτά κατά περίπτωση εκδίδεται εγκύκλιος σχετικά με τα δικαιολογητικά
που θα πρέπει να υποβληθούν.

Στην ίδια προθεσμία (από Τετάρτη 29-11-2023 ως και
Παρασκευή 15-12-2023.)
, οι
υποψήφιοι που τυχόν ενδιαφέρονται για τα 5 Μουσικά Τμήματα με την ειδική
διαδικασία εισαγωγής (δηλαδή τα Τμήματα Μουσικών Σπουδών του ΕΚΠΑ, του ΑΠΘ, του
Ιονίου Πανεπιστημίου, του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων καθώς και το Τμήμα Μουσικής
Επιστήµης και Τέχνης του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας), εκτός από την Αίτηση-Δήλωση
για τις πανελλαδικές εξετάσεις, υποβάλλουν και σχετική Αίτηση-Υπεύθυνη
Δήλωση για τα 5 Μουσικά Τμήματα
.

Με την ευκαιρία ενημερώνουμε τους υποψηφίους:

1. Όσοι υποψήφιοι ενδιαφέρονται για τις
Στρατιωτικές Σχολές, τις Αστυνομικές Σχολές, τις Σχολές της Πυροσβεστικής
Ακαδημίας, τις Σχολές του Λιμενικού Σώματος και τις Σχολές της Ακαδημίας του
Εμπορικού Ναυτικού πρέπει επιπλέον να υποβάλουν αίτηση απευθείας στο
Στρατό, στην Αστυνομία, στην Πυροσβεστική, στο Λιμενικό ή στο Εμπορικό Ναυτικό
σε χρονικό διάστημα που θα ορίζεται στις προκηρύξεις που θα εκδώσουν τα αρμόδια
Υπουργεία και να κριθούν ικανοί στις προκαταρκτικές εξετάσεις, οι οποίες
προγραμματίζονται για το διάστημα Μαρτίου-Απριλίου 2024. Οι παραπάνω
προκηρύξεις θα διατίθενται από τα Στρατολογικά Γραφεία, τα Αστυνομικά Τμήματα,
την Πυροσβεστική και το Λιμενικό αντίστοιχα σε χρόνο που θα καθοριστεί από τα
συναρμόδια Υπουργεία.

2. Όσοι υποψήφιοι ενδιαφέρονται για τα ΤΕΦΑΑ
και θα συμμετάσχουν φέτος στις πανελλαδικές εξετάσεις, πρέπει υποχρεωτικά να
δηλώσουν την επιθυμία τους για τα ΤΕΦΑΑ, ώστε να συμμετάσχουν και στις
πρακτικές δοκιμασίες (υγειονομική εξέταση και αγωνίσματα).

3. Υποψήφιοι για το 10% των θέσεων (χωρίς
νέα εξέταση)
μπορούν να είναι μόνο όσοι εξετάστηκαν πανελλαδικά
το 2022 ή το 2023 (με τα ημερήσια ΓΕΛ ή με τα ημερήσια ΕΠΑΛ). Όσοι επιθυμούν να
είναι υποψήφιοι για το 10% των θέσεων, δεν θα υποβάλουν τώρα την Αίτηση-Δήλωση,
αλλά απευθείας μηχανογραφικό δελτίο. Αν τυχόν επιθυμούν εισαγωγή σε
Στρατό, Αστυνομία, Πυροσβεστική, Λιμενικό, ΑΕΝ, υποβάλλουν σχετική αίτηση
στο αρμόδιο Υπουργείο και συμμετέχουν στις προκαταρκτικές εξετάσεις
(Μάρτιος-Απρίλιος 2024).

Οι υποψήφιοι για το 10% με τελευταία εξέταση το 2022, θα διεκδικήσουν
την εισαγωγή τους με την προϋπόθεση της ΕΒΕ, όπως αυτή διαμορφώθηκε στις
πανελλαδικές εξετάσεις του 2022. Οι υποψήφιοι για το 10% με τελευταία εξέταση
το 2023, θα διεκδικήσουν την εισαγωγή τους με την προϋπόθεση της ΕΒΕ, όπως αυτή
διαμορφώθηκε στις πανελλαδικές εξετάσεις του 2023.

4. Όσοι από τους υποψηφίους εμπίπτουν στην ειδική
κατηγορία των υποψηφίων-πασχόντων από σοβαρές παθήσεις (για εισαγωγή στο
5% των θέσεων εισακτέων χωρίς εξετάσεις), πρέπει να απευθυνθούν σε κάποια
από τις αρμόδιες επταμελείς επιτροπές των νοσοκομείων, για να αποκτήσουν
πιστοποιητικό της πάθησής τους. Αυτοί οι υποψήφιοι, εφόσον δεν επιθυμούν να
συμμετάσχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις, δεν υποβάλλουν τώρα την
Αίτηση-Δήλωση, αλλά θα καταθέσουν μηχανογραφικό σε ημερομηνίες που θα
ανακοινωθούν αργότερα.

5. Για την εγκύκλιο της Αίτησης-Δήλωσης για
τις πανελλαδικές των ΓΕΛ, πατήστε ΕΔΩ.

Για την εγκύκλιο της Αίτησης-Δήλωσης για τις
πανελλαδικές των ΕΠΑΛ, πατήστε ΕΔΩ.

Για την εγκύκλιο εξέτασης υποψηφίων με αναπηρία
και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή ειδικές μαθησιακές δυσκολίες, πατήστε ΕΔΩ.


Πηγή : Οδηγός Σταδιοδρομίας

Υποβολή δικαιολογητικών υποψηφίων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες

ΘΕΜΑ: Υποβολή δικαιολογητικών για προφορική ή γραπτή εξέταση υποψηφίων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή ειδικές μαθησιακές δυσκολίες, βάσει του Ν.3699/2008, στις Πανελλαδικές Εξετάσεις ΓΕΛ και ΕΠΑΛ έτους 2024, για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.

ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ – ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Με τις διατάξεις του Ν.3699/2008 (ΦΕΚ 199 Α), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 28 του Ν.4186/2013 (ΦΕΚ 193 Α), με το άρθρο 51 του Ν.4547/2018 (ΦΕΚ 102 Α), με τα άρθρα 11, 53, 54, 231, 232, 234, 242 και 245 του Ν.4823/2021 (ΦΕΚ 136 Α) καθώς και με το άρθρο 60 του Ν.4997/2022 (ΦΕΚ 219 Α) ρυθμίζονται τα θέματα Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης των υποψηφίων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή ειδικές μαθησιακές δυσκολίες. Επισημαίνεται ότι, όπου στις διατάξεις του Ν.3699/2008 (ΦΕΚ 199 Α) σε συνδυασμό με τη παρ.2 του άρθρου 51 του Ν.4547/2018 (ΦΕΚ 102 Α) γίνεται λόγος για το ΚΕΣΥ, νοείται το ΚΕΔΑΣΥ.

Με την αριθ.Φ.251/22806/Α5/2021 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 897 Β), όπως τροποποιήθηκε με την αριθ.Φ.251/41927/Α5/2022 (ΦΕΚ 1785 Β) ΥΑ και την αριθ.Φ.251/160199/Α5/2022 ΥΑ (ΦΕΚ 6864 Β) καθορίζεται ο τρόπος εξέτασης των υποψηφίων με αναπηρία και με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες που αναφέρονται στο άρθρο 3 του Ν.3699/2008 (ΦΕΚ 199 Α), καθώς και αυτών που πάσχουν από κάταγμα ή άλλη προσωρινή βλάβη των άνω άκρων που καθιστά αδύνατη τη χρήση τους για γραφή στις πανελλαδικές εξετάσεις ΓΕΛ και ΕΠΑΛ για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.
Σε εφαρμογή αυτών, με την παρούσα εγκύκλιο, σας ενημερώνουμε για τον τρόπο εξέτασης των πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων, καθώς και τη διαδικασία χορήγησης των γνωματεύσεων/αποφάσεων/αξιολογικών εκθέσεων που αφορούν στους/στις υποψηφίους/ες (μαθητές/ριες τελευταίας τάξης και αποφοίτους), οι οποίοι/ες θα συμμετάσχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις των ΓΕΛ και των ΕΠΑΛ έτους 2024 για εισαγωγή στις Σχολές ή τα Τμήματα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το άρθρο 234 του Ν.4823/2021 (ΦΕΚ 136 Α) οι διατάξεις του συγκεκριμένου νόμου δεν θίγουν την ισχύ των αξιολογικών εκθέσεων – γνωματεύσεων που έχουν εκδοθεί έως την έναρξη ισχύος του (3-8-2021). Ο επανακαθορισμός των αξιολογικών εκθέσεων – γνωματεύσεων ως προς τα ζητήματα, για τα οποία επιφυλάσσεται αποκλειστική αρμοδιότητα στα Κέντρα Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης (ΚΕΔΑΣΥ) γίνεται από τα ΚΕΔΑΣΥ. Επομένως, όσες αξιολογικές εκθέσεις-γνωματεύσεις, αποφάσεις, βεβαιώσεις, πιστοποιητικά έχουν εκδοθεί έως την έναρξη ισχύος του Ν.4823/2021 (3-8-2021) από τα Κέντρα Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (ΚΕΣΥ), τα Κέντρα Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕΠΑ), τις Ανώτατες Υγειονομικές Επιτροπές Πιστοποίησης Αναπηρίας της παρ. 2 του άρθρου 17 του Ν.4058/2012 (ΦΕΚ 63 Α), τα Κοινοτικά Κέντρα Ψυχικής Υγείας Παιδιών και Εφήβων/ΚοΚεΨΥΠΕ (πρώην Ιατροπαιδαγωγικά Κέντρα), τα Κέντρα Ψυχικής Υγείας, το Παιδικό Αναπτυξιακό Κέντρο «Μιχαλήνειο» του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Αττικής, τις Ιατροπαιδαγωγικές Υπηρεσίες του Κέντρου Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης Τυφλών (ΚΕΑΤ) ή του Εθνικού Ιδρύματος Κωφών, εξακολουθούν να ισχύουν για τη συμμετοχή του/της υποψηφίου/ας στις πανελλαδικές εξετάσεις για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση μέχρι τη λήξη της ισχύος τους. Στις περιπτώσεις αξιολογικών εκθέσεων- γνωματεύσεων και πιστοποιητικών που εκδίδονται μεταγενέστερα από τις 3-8-2021, απαιτείται αξιολογική έκθεση από τα ΚΕΔΑΣΥ, ως έχοντα την αποκλειστική αρμοδιότητα λήψης της απόφασης. 

Α. ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΠΟΥ ΕΞΕΤΑΖΟΝΤΑΙ ΠΡΟΦΟΡΙΚΑ

1. Εξετάζονται προφορικά, κατόπιν αίτησής τους, οι υποψήφιοι/ες που αδυνατούν να υποστούν γραπτή εξέταση επειδή:

i) είναι τυφλοί, σύμφωνα με τον Ν.958/1979 (ΦΕΚ 191 Α) ή έχουν ποσοστό αναπηρίας στην όρασή τους τουλάχιστον 67% ή είναι αμβλύωπες με ποσοστό αναπηρίας στην όρασή τους τουλάχιστον 67%,

ii) έχουν κινητική αναπηρία μόνιμη ή προσωρινή τουλάχιστον 67%, που συνδέεται με τα άνω άκρα,

πάσχουν από σπαστικότητα των άνω άκρων,

iii) παρουσιάζουν ειδικές μαθησιακές δυσκολίες όπως δυσλεξία, δυσγραφία, δυσαριθμησία, δυσαναγνωσία, δυσορθογραφία.

Για τις περιπτώσεις (i) έως και (iii), η σχετική αίτηση υποβάλλεται στο Λύκειο κατάθεσης της Αίτησης- Δήλωσης για συμμετοχή στις πανελλαδικές εξετάσεις συνοδευόμενη από απόφαση των οικείων Κέντρων Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης (ΚΕΔΑΣΥ) για αντικατάσταση της γραπτής εξέτασης με προφορική, με την επιφύλαξη της ανωτέρω εντός του πλαισίου επισήμανσης. Η ανωτέρω απόφαση εκδίδεται από τα ΚΕΔΑΣΥ λαμβάνοντας υπόψη τις γνωματεύσεις που χορηγούνται από τα Κέντρα Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕΠΑ) ή τις Ανώτατες Υγειονομικές Επιτροπές Πιστοποίησης Αναπηρίας της παρ. 2 του άρθρου 17 του Ν.4058/2012 (ΦΕΚ 63 Α) στο πλαίσιο της συνεργασίας των ΚΕΔΑΣΥ με τα ΚΕΠΑ και τις Ανώτατες Υγειονομικές Επιτροπές Πιστοποίησης Αναπηρίας σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 11 του Ν.4823/2021 (ΦΕΚ 136 Α).
Για την περίπτωση (iv) απαιτείται απόφαση από τα οικεία Κέντρα Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης (ΚΕΔΑΣΥ) για αντικατάσταση της γραπτής εξέτασης με προφορική, με την επιφύλαξη της ανωτέρω εντός του πλαισίου επισήμανσης, στην οποία αναγράφεται ακριβώς η ειδική μαθησιακή δυσκολία του/της υποψηφίου/ας, έτσι όπως αναφέρεται στην ως άνω περίπτωση (iv), καθώς και ο χρόνος επαναξιολόγησής του, εφόσον αυτό απαιτείται.

2. Επίσης προφορικά εξετάζονται οι υποψήφιοι/ες με σύνθετες γνωστικές, συναισθηματικές και κοινωνικές δυσκολίες, παραβατική συμπεριφορά λόγω κακοποίησης, γονεϊκής παραμέλησης και εγκατάλειψης ή λόγω ενδοοικογενειακής βίας, εφόσον υποβάλουν αξιολογική έκθεση ότι έχουν ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και αδυνατούν να υποστούν γραπτή εξέταση. Στην περίπτωση αυτή, η απόφαση χορηγείται από το οικείο Κέντρο Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης (ΚΕΔΑΣΥ), με την επιφύλαξη της ανωτέρω εντός του πλαισίου επισήμανσης, ύστερα από προσκόμιση είτε ιατρικής βεβαίωσης Δημόσιου Νοσοκομείου που κοινοποιήθηκε σε δικαστικές αρχές, σε περίπτωση κακοποίησης του/της υποψηφίου/ας λόγω γονεϊκής παραμέλησης και εγκατάλειψης ή ενδοοικογενειακής βίας, είτε βεβαίωσης από δικαστική αρχή ή εισαγγελέα ανηλίκων, σε περίπτωση παραβατικής συμπεριφοράς.

Β. ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΣΤΟ ΦΑΣΜΑ ΑΥΤΙΣΜΟΥ

Οι υποψήφιοι/ες στο φάσμα αυτισμού εξετάζονται:

i) γραπτά σε ξεχωριστή αίθουσα με δυνατότητα παράτασης χρόνου εξέτασης ή

ii) προφορικά.

Για τις περιπτώσεις αυτές απαιτείται αξιολογική έκθεση/απόφαση από τα οικεία Κέντρα Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης (ΚΕΔΑΣΥ), με την επιφύλαξη της ανωτέρω εντός του πλαισίου επισήμανσης, στην οποία θα αναγράφεται ακριβώς η ανωτέρω δυσκολία του/της υποψηφίου/ας, ο προφορικός ή ο γραπτός τρόπος εξέτασης, καθώς και ο χρόνος επαναξιολόγησής του/της, εφόσον αυτό απαιτείται. Η σχετική αίτηση υποβάλλεται στο Λύκειο κατάθεσης της Αίτησης-Δήλωσης για συμμετοχή στις πανελλαδικές εξετάσεις συνοδευόμενη από την αξιολογική έκθεση/απόφαση των αναφερομένων Κέντρων. Όσον αφορά στις περιπτώσεις των υποψηφίων οι οποίοι/ες εξετάζονται γραπτά σε ξεχωριστή αίθουσα και επιθυμούν να τους παρασχεθεί παράταση χρόνου εξέτασης, ακολουθείται η διαδικασία που περιγράφεται στην παράγραφο β) του κεφαλαίου Ε της παρούσας εγκυκλίου.

Γ. ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΠΟΥ ΕΞΕΤΑΖΟΝΤΑΙ ΓΡΑΠΤΑ

Εξετάζονται γραπτά σε ξεχωριστή αίθουσα με δυνατότητα παράτασης χρόνου εξέτασης έως τριάντα λεπτά (30), οι υποψήφιοι/ες που έχουν ιδιαίτερα σοβαρά προβλήματα ακοής (κωφοί, βαρήκοοι) σε ποσοστό 67% και άνω και όσοι/ες παρουσιάζουν προβλήματα λόγου και ομιλίας (δυσαρθρία, τραυλισμός) καθώς και διαταραχές ομιλίας – λόγου όπως αυτά περιγράφονται στην αριθ.πρωτ.24479/Δ3/3-3-2023 εγκύκλιο της αρμόδιας Διεύθυνσης Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης του ΥΠΑΙΘΑ και προβλήματα επιληψίας. Ειδικότερα:

α)Για όσους/ες έχουν ιδιαίτερα σοβαρά προβλήματα ακοής (κωφοί, βαρήκοοι) σε ποσοστό 67% και άνω καθώς και προβλήματα επιληψίας, η σχετική αίτηση υποβάλλεται στο Λύκειο κατάθεσης της Αίτησης- Δήλωσης για συμμετοχή στις πανελλαδικές εξετάσεις συνοδευόμενη από την αξιολογική έκθεση των οικείων Κέντρων Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης (ΚΕΔΑΣΥ), με την επιφύλαξη της ανωτέρω εντός του πλαισίου επισήμανσης. Η ανωτέρω απόφαση εκδίδεται από τα ΚΕΔΑΣΥ λαμβάνοντας υπόψη τις γνωματεύσεις που χορηγούνται από τα Κέντρα Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕΠΑ) ή τις Ανώτατες Υγειονομικές Επιτροπές Πιστοποίησης Αναπηρίας της παρ. 2 του άρθρου 17 του Ν.4058/2012 (ΦΕΚ 63 Α) στο πλαίσιο της συνεργασίας των ΚΕΔΑΣΥ με τα ΚΕΠΑ και τις Ανώτατες Υγειονομικές Επιτροπές Πιστοποίησης Αναπηρίας σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 11 του Ν.4823/2021 (ΦΕΚ 136 Α).

β) Για όσους/ες παρουσιάζουν προβλήματα λόγου και ομιλίας (δυσαρθρία, τραυλισμός) καθώς και διαταραχές ομιλίας – λόγου όπως αυτά περιγράφονται στην με αριθ.πρωτ.24479/Δ3/3-3-2023 εγκύκλιο της αρμόδιας Διεύθυνσης Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης του ΥΠΑΙΘΑ, η σχετική αίτηση υποβάλλεται στο Λύκειο κατάθεσης της Αίτησης-Δήλωσης για συμμετοχή στις πανελλαδικές εξετάσεις συνοδευόμενη από την αξιολογική έκθεση των οικείων Κέντρων Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης (ΚΕΔΑΣΥ), με την επιφύλαξη της ανωτέρω εντός του πλαισίου επισήμανσης.
Για τις περιπτώσεις των υποψηφίων οι οποίοι εξετάζονται γραπτά σε ξεχωριστή αίθουσα και επιθυμούν να τους παρασχεθεί παράταση χρόνου εξέτασης, ακολουθείται η διαδικασία που περιγράφεται στην παράγραφο β) του κεφαλαίου Ε της παρούσας εγκυκλίου.

Δ. ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΠΟΥ ΠΑΣΧΟΥΝ ΑΠΟ ΚΑΤΑΓΜΑ Ή ΑΛΛΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΒΛΑΒΗ ΤΩΝ ΑΝΩ ΑΚΡΩΝ

Οι υποψήφιοι/ες που πάσχουν από κάταγμα ή άλλη προσωρινή βλάβη των άνω άκρων που καθιστά αδύνατη τη χρήση τους για γραφή κατά τη διάρκεια της τακτικής περιόδου των πανελλαδικών εξετάσεων, δύνανται να εξετάζονται γραπτά στις Επαναληπτικές Πανελλαδικές Εξετάσεις του άρθρου 13Α του Ν.4186/2013 (ΦΕΚ 193 Α) στο σύνολο των μαθημάτων που έχουν δηλώσει στην Αίτηση-Δήλωση. Συνεπώς, ο τρόπος εξέτασης που προβλέπεται για τους/τις υποψήφιους/ες της περίπτωσης Δ της παρούσας, όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της αριθμ.Φ.251/22806/Α5/2021 Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 897 Β) είναι μόνο γραπτός, εκτός και αν οι υποψήφιοι/ες της κατηγορίας αυτής πιστοποιηθούν με προσωρινή κινητική αναπηρία τουλάχιστον 67% που συνδέεται με τα άνω άκρα, όπως προβλέπεται στην παράγραφο 1 (ii) της περίπτωσης Α της παρούσας, οπότε στην περίπτωση αυτή οι υποψήφιοι/ες εξετάζονται προφορικά.

Για την περίπτωση αυτή οι υποψήφιοι/ες, προκειμένου να συμμετάσχουν στις επαναληπτικές εξετάσεις του Σεπτεμβρίου, θα πρέπει το αργότερο εντός δύο (2) ημερών, εκ των οποίων τουλάχιστον η τελευταία εργάσιμη, από την ημέρα λήξης του Προγράμματος πανελλαδικών εξετάσεων είτε των μαθημάτων Γενικής Παιδείας και Προσανατολισμού των ημερησίων και εσπερινών Γενικών Λυκείων είτε των μαθημάτων Γενικής Παιδείας και Ειδικότητας των ημερησίων και εσπερινών Επαγγελματικών Λυκείων κατά περίπτωση, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στις αντίστοιχες εξεταστικές διαδικασίες, να καταθέσουν σχετική αίτηση προς την ΕΕΔΔΕ που εδρεύει στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, στην οποία ανήκει το Λύκειο κατάθεσης της Αίτησης-Δήλωσής τους. Στην περίπτωση των Ειδικών Μαθημάτων και των Μουσικών Μαθημάτων η προθεσμία κατάθεσης της σχετικής αίτησης είναι το αργότερο εντός δύο ημερών από την ημέρα εξέτασης του αντίστοιχου μαθήματος που είχε δηλώσει. Η αίτηση για συμμετοχή στις Επαναληπτικές Πανελλαδικές Εξετάσεις, θα πρέπει να συνοδεύεται από:
α) δικαιολογητικά ασθενείας ή ιατρική γνωμάτευση από Δημόσιο Νοσοκομείο τα οποία φέρουν σφραγίδα Διευθυντή είτε Κλινικής ΕΣΥ ή Εργαστηρίου ή Πανεπιστημιακού Τμήματος ή από Δημόσιο Κέντρο Υγείας, τα οποία φέρουν σφραγίδα του Διευθυντή του Κέντρου, ή
β) δικαιολογητικά ασθενείας ή ιατρική γνωμάτευση από Ιδιωτικό Νοσοκομείο τα οποία φέρουν υπογραφή και σφραγίδα του θεράποντος ιατρού και του Διοικητικού Διευθυντή της Ιδιωτικής Κλινικής, από τα οποία να προκύπτει η αδυναμία του/της υποψηφίου/ας να συμμετάσχει σε γραπτή εξέταση.
Στη γνωμάτευση/δικαιολογητικά ασθενείας, εκτός από το κάταγμα ή την προσωρινή βλάβη, πρέπει να πιστοποιείται ρητώς η αδυναμία χρήσης του άνω άκρου για γραφή και να αναγράφεται το χρονικό διάστημα ισχύος τους, το οποίο πρέπει να εμπεριέχει την περίοδο των πανελλαδικών εξετάσεων.

Ε. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΤΩΝ ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΕΩΝ

α) Οι υποψήφιοι/ες οι οποίοι/ες εξετάζονται προφορικά υποβάλλουν τις αιτήσεις με τα σχετικά δικαιολογητικά στο Λύκειο που υποβάλλουν την Αίτηση-Δήλωση για συμμετοχή στις πανελλαδικές εξετάσεις από τις 29 Νοεμβρίου 2023 έως και τις 15 Δεκεμβρίου 2023.
β) Οι υποψήφιοι/ες οι οποίοι/ες εξετάζονται γραπτά σε ξεχωριστή αίθουσα με δυνατότητα παράτασης χρόνου εξέτασης υποβάλλουν τις αιτήσεις με τα σχετικά δικαιολογητικά στο Λύκειο που υποβάλλουν την Αίτηση-Δήλωση για συμμετοχή στις πανελλαδικές από τις 29 Νοεμβρίου 2023 έως και τις 15 Δεκεμβρίου 2023. Προκειμένου να εκδοθεί η σχετική εισήγηση των ΚΕΔΑΣΥ για παράταση χρόνου, η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει τα τριάντα λεπτά (30), των υποψηφίων των περιπτώσεων Β i) και Γ της παρούσας εγκυκλίου, οι Διευθυντές/ριες των σχολικών μονάδων, αφού διαπιστώσουν την εγκυρότητα και την ορθότητα των αιτημάτων των συγκεκριμένων υποψηφίων, διαβιβάζουν με ενυπόγραφο διαβιβαστικό, το οποίο φέρει εμπιστευτικό πρωτόκολλο, στην οικεία Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης:

Αντίγραφο των αιτήσεων των υποψηφίων.

Αντίγραφο των γνωματεύσεων.

Πίνακα σε αρχείο Excel που περιλαμβάνει στήλες με: όνομα σχολείου, επώνυμο, όνομα και πατρώνυμο υποψηφίου/ας, αριθμό αίτησης, φορέα γνωμάτευσης, αριθμό πρωτοκόλλου γνωμάτευσης, κατηγορία στην οποία εμπίπτει ο/η υποψήφιος/α (φάσμα αυτισμού, προβλήματα ακοής (κωφοί, βαρήκοοι) σε ποσοστό 67% και άνω, προβλήματα επιληψίας, προβλήματα λόγου και ομιλίας (δυσαρθρία, τραυλισμός) καθώς και διαταραχές ομιλίας – λόγου όπως αυτά περιγράφονται στην με αριθ.πρωτ.24479/Δ3/3-3-2023 εγκύκλιο της αρμόδιας Διεύθυνσης Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης του ΥΠΑΙΘΑ) και τέλος μία στήλη για εισήγηση.

Οι Διευθυντές/ριες ΔΕ, αφού διαπιστώσουν την εγκυρότητα και την ορθότητα των αιτημάτων:

Δημιουργούν ενιαίο αρχείο ενσωματώνοντας τα αρχεία-πίνακες των σχολείων.

Αποστέλλουν ηλεκτρονικά με ενυπόγραφο διαβιβαστικό, το οποίο φέρει εμπιστευτικό πρωτόκολλο, στα οικεία ΚΕΔΑΣΥ τον πίνακα συμπληρωμένο και συνοδευόμενο από τα αντίγραφα αιτήσεων των υποψηφίων και των γνωματεύσεων.

Οι Προϊστάμενοι των ΚΕΔΑΣΥ, αφού επαληθεύσουν την εγκυρότητα και την ορθότητα των συμπληρωμένων στοιχείων του πίνακα και ελέγξουν την ορθότητα και την ισχύ των γνωματεύσεων:

Εισηγούνται επί των αιτημάτων (θετικά ή αρνητικά) συμπληρώνοντας την αντίστοιχη στήλη του πίνακα.

Για τις περιπτώσεις της θετικής εισήγησης, εκδίδουν μια συγκεντρωτική απόφαση, ανά Λύκειο, για παράταση χρόνου σε ενιαίο έγγραφο.

Αποστέλλουν στις Διευθύνσεις ΔΕ τον πίνακα συμπληρωμένο, ως προς την απόφαση, καθώς και το έγγραφο της συνολικής απόφασης.
Τέλος οι Διευθυντές/ριες ΔΕ διαβιβάζουν σε κάθε σχολείο το τμήμα της απόφασης που αφορά στους/στις υποψήφιους/ες του σχολείου προκειμένου εκείνοι να ενημερωθούν.
γ) Υπενθυμίζεται ότι τα προαναφερόμενα δικαιολογητικά ισχύουν και για τα τυχόν ειδικά μαθήματα, καθώς και για το μάθημα Μουσική Αντίληψη, Θεωρία και Αρμονία, στα οποία θα εξετασθούν οι υποψήφιοι/ες των πανελλαδικών εξετάσεων των ΓΕΛ και ΕΠΑΛ, δηλαδή η υποβολή των σχετικών δικαιολογητικών αφορά υποχρεωτικά και τις πανελλαδικές εξετάσεις των ειδικών μαθημάτων.

ΣΤ. ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

1. Επισημαίνεται ότι οι αποφάσεις χορήγησης ποσοστών αναπηρίας για τις οποίες απαιτείται πιστοποίηση από ΚΕΠΑ και έχουν εκδοθεί πριν την 1-9-2011 από τις Α/θμιες Υγειονομικές Επιτροπές των νομαρχιών, της περιφέρειας ή των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης, μπορούν να χρησιμοποιούνται για κάθε νόμιμη χρήση, εφόσον εξακολουθούν να είναι σε ισχύ (επαόριστον αν πρόκειται για επαόριστον κρίση ή άλλως μέχρι την ημερομηνία που λήγει η ισχύς τους, εν προκειμένω κατά το χρονικό διάστημα υποβολής της Αίτησης-Δήλωσης για συμμετοχή στις πανελλαδικές εξετάσεις 2024). Αν για τις ανωτέρω αναπηρίες υπάρχει πιστοποιητικό αναπηρίας από τα ΚΕΠΑ, το οποίο είναι σε ισχύ κατά το χρονικό διάστημα υποβολής της Αίτησης-Δήλωσης, τα πιστοποιητικά αυτά γίνονται δεκτά για συμμετοχή στις πανελλαδικές εξετάσεις 2024. Επίσης γίνονται δεκτές και οι γνωματεύσεις αναπηρίας των Ανωτάτων Υγειονομικών Επιτροπών του Στρατού, του Ναυτικού, της Αεροπορίας καθώς και της Ελληνικής Αστυνομίας.

Στην περίπτωση που δεν υπάρχει πιστοποιητικό σε ισχύ, τότε οι υποψήφιοι/ες οφείλουν να υποβάλουν αίτηση σε ΚΕΠΑ. Για τη διαδικασία πιστοποίησης από τις Υγειονομικές Επιτροπές των ΚΕΠΑ οι υποψήφιοι/ες μπορούν να ενημερώνονται από την ιστοσελίδα του ΕΦΚΑ (https://www.efka.gov.gr/el) καθώς και την Εθνική Πύλη Αναπηρίας (https://epan.gov.gr/). Υπενθυμίζεται ότι στις περιπτώσεις γνωματεύσεων και πιστοποιητικών που εκδίδονται μεταγενέστερα από τις 3-8-2021, απαιτείται αξιολογική έκθεση από τα ΚΕΔΑΣΥ, ως έχοντα την αποκλειστική αρμοδιότητα λήψης της απόφασης.

2. Όταν οι γονείς ή κηδεμόνες του/της υποψηφίου/ας διαφωνούν με την αξιολογική έκθεση του ΚΕΔΑΣΥ, δύνανται να προσφύγουν εντός τριάντα (30) ημερών από τη λήψη της αξιολογικής έκθεσης του ΚΕΔΑΣΥ στην Ειδική Διαγνωστική Επιτροπή Αξιολόγησης (ΕΔΕΑ), η οποία συγκροτείται με απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης. Η απόφαση της ΕΔΕΑ είναι οριστική. Σε περίπτωση προσφυγής στην ΕΔΕΑ η σχετική αίτηση και η αξιολογική έκθεση υποβάλλεται στον/στην Διευθυντή/ρια του οικείου Λυκείου το αργότερο μέχρι τέλος Μαρτίου εκάστου έτους.

3. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 242 του Ν.4823/2021 (ΦΕΚ 136 Α) καταργήθηκε η παράγραφος 17 του άρθρου 28 του Ν.4186/2013 (ΦΕΚ 193 Α), συνεπώς όλες οι γνωματεύσεις/εισηγήσεις που εκδόθηκαν από ΚΕΔΔΥ ή από Ιατροπαιδαγωγικά Κέντρα και αφορούν στον τρόπο εξέτασης μαθητών/τριών, που ίσχυαν και χρησιμοποιήθηκαν κατά τον χρόνο αλλαγής σχολικής βαθμίδας, γίνονται αποδεκτές εφόσον σε αυτές δεν προσδιορίζεται χρόνος επαναξιολόγησης. Σημειώνεται ότι οι γνωματεύσεις αυτές θα πρέπει να εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 1 της αριθ.Φ.251/22806/Α5/2021 Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 897 Β).

4. Οι περιπτώσεις των υποψηφίων που δεν εντάσσονται σε αυτές που αναφέρονται στις παραγράφους Α, Β, Γ και Δ του άρθρου 1 της αριθ.Φ.251/22806/Α5/2021 Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 897 Β) εξετάζονται με την προβλεπόμενη διαδικασία των τακτικών γραπτών πανελλαδικών εξετάσεων. Δεν γίνονται δεκτές οι γνωματεύσεις, οι οποίες αναφέρουν αναπηρίες ή μαθησιακές δυσκολίες διαφορετικές από εκείνες που αναγράφονται στο άρθρο 1 της ανωτέρω ΥΑ.

5. α) Όσοι/όσες υποψήφιοι/ες με αναπηρία ή με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες θα εξετασθούν στις πανελλαδικές εξετάσεις 2024 προφορικά, η εξέτασή τους θα γίνει μόνο στα Βαθμολογικά Κέντρα ή στα Ειδικά Εξεταστικά Κέντρα.

β) Αντίθετα, όσοι/όσες υποψήφιοι/ες έχουν σοβαρά προβλήματα ακοής (κωφοί, βαρήκοοι) σε ποσοστό 67% και άνω, προβλήματα λόγου και ομιλίας (δυσαρθρία, τραυλισμός) καθώς και διαταραχές ομιλίας – λόγου όπως αυτά περιγράφονται στην με αριθ.πρωτ.24479/Δ3/3-3-2023 εγκύκλιο της αρμόδιας Διεύθυνσης Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης του ΥΠΑΙΘΑ ή προβλήματα επιληψίας εξετάζονται στις πανελλαδικές εξετάσεις γραπτά στα εξεταστικά κέντρα που εξετάζονται και οι υπόλοιποι μαθητές/ριες του Λυκείου τους. Η εξέταση των υποψηφίων αυτών γίνεται σε ξεχωριστή αίθουσα και ο χρόνος εξέτασής τους μπορεί να παραταθεί με απόφαση του ΚΕΔΑΣΥ. Ο χρόνος παράτασης της γραπτής εξέτασης δεν μπορεί να υπερβαίνει τα τριάντα λεπτά (30). Με τον ίδιο τρόπο θα εξετασθούν και οι υποψήφιοι/ες στο φάσμα αυτισμού για τους οποίους τα ΚΕΔΑΣΥ έχουν εισηγηθεί τον γραπτό τρόπο εξέτασης. Οι συγκεκριμένοι υποψήφιοι/ες δύνανται να υποβάλουν σχετικό αίτημα στον/στην Διευθυντή/ρια του οικείου Λυκείου από τις 29 Νοεμβρίου 2023 έως και τις 15 Δεκεμβρίου 2023. Ο/Η Διευθυντής/ρια κάθε Λυκείου αναλαμβάνει την υποχρέωση να αποστείλει τις εν λόγω αιτήσεις με τα σχετικά δικαιολογητικά, συνολικά, στην οικεία Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, η οποία στη συνέχεια θα τα αποστείλει στο οικείο ΚΕΔΑΣΥ προκειμένου να παρασχεθεί η παράταση χρόνου. Για την ολοκλήρωση της διαδικασίας το ΚΕΔΑΣΥ αποστέλλει σε κάθε Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης τις αποφάσεις αυτές ανά Λύκειο και η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης γνωστοποιεί σε κάθε Λύκειο χωριστά τις περιπτώσεις των υποψηφίων στις οποίες έχει παρασχεθεί η παράταση χρόνου.

6. Οι Διευθυντές/ριες των Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, οι Διευθυντές/ριες των ΓΕΛ, των ΕΠΑΛ και των Λυκείων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης καθώς και κάθε άλλος φορέας στον οποίο κοινοποιείται η εγκύκλιος αυτή, πρέπει να μεριμνήσουν για την ανάρτησή της στους οικείους πίνακες των ανακοινώσεων καθώς και στις αντίστοιχες ιστοσελίδες τους για την ενημέρωση κάθε ενδιαφερόμενου. Ειδικότερα οι Διευθυντές/ριες των Λυκείων πρέπει να ενημερώσουν όλους τους/τις μαθητές/ριες της τελευταίας τάξης οι οποίοι θα υπογράψουν και σε ονομαστική κατάσταση ότι έλαβαν γνώση. Για την καλύτερη και έγκυρη ενημέρωση των μαθητών/τριών, θα πρέπει να ορισθεί σε κάθε Λύκειο από ένας/μία καθηγητής/ρια, στον/στην οποίο/α θα απευθύνονται οι μαθητές/ριες προκειμένου να πληροφορούνται για τα θέματα που αναφέρονται στην εγκύκλιο.

7. Τέλος, με νέα εγκύκλιο που θα σας αποσταλεί θα σας ενημερώσουμε για την διαδικασία αποστολής των γνωματεύσεων των υποψηφίων οι οποίοι θα εξεταστούν πανελλαδικά στα Βαθμολογικά και τα Ειδικά Εξεταστικά Κέντρα.


Πηγή : Οδηγός Σταδιοδρομίας

Δελτίο απογραφής στρατευσίμων γεννημένων το 2006

ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΔΕΛΤΙΟΥ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΣΤΡΑΤΕΥΣΙΜΩΝ ΚΛΑΣΗΣ 2027 (ΓΕΝΝΗΜΕΝΟΙ ΤΟ ΕΤΟΣ 2006)

1. Σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με την ισχύουσα στρατολογική νομοθεσία, οι στρατεύσιμοι της κλάσης 2027 (γεννημένοι το έτος 2006),είναι υποχρεωμένοι να καταθέσουν Δελτίο Απογραφής (ΔΑ) κατά το πρώτο τρίμηνο του έτους 2024 (από 02 Ιανουάριου 2024 έως και 31 Μαρτίου 2024). Η κατάθεση του Δελτίου Απογραφής μπορεί να γίνει με οποιονδήποτε από τους παρακάτω τρόπους:

α.Ηλεκτρονικά μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (www.gov.gr)με χρήση κωδικών taxisnet,επιλέγοντας από την κατηγορία
«Στράτευση», τη διαδρομή «Απογραφή» -> «Κατάθεση Δελτίου Απογραφής Στρατευσίμων».

β. Σε οποιαδήποτε Στρατολογική Υπηρεσία (ΣΥ) ή Κέντρο

Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ), για τους διαμένοντες στην Ελλάδα.

γ. Σε οποιαδήποτε Ελληνική Προξενική Αρχήγια τους

διαμένοντες στο εξωτερικό.

2. Κατά την προσέλευσή τους σε ΣΥ, ΚΕΠ ή Ελληνική Προξενική Αρχή οι στρατεύσιμοι θα πρέπει να προσκομίσουν απαραίτητα, πρωτότυπα ή ευκρινή φωτοαντίγραφα από τα παρακάτω δικαιολογητικά:

α. Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Ελληνικό Διαβατήριο.

β. Δημόσιο έγγραφο στο οποίο αναγράφεται ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ).

γ. Δημόσιο έγγραφο στο οποίο αναγράφεται ο Αριθμός

Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ) ή Βεβαίωση ΑΜΚΑ (μέσω του www.amka.gr).

3.
Όσοι στρατεύσιμοι αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα υγείας, θα πρέπει, επιπρόσθετα, να προσκομίσουν ή να υποβάλουν ηλεκτρονικά ιατρικές γνωματεύσεις ή βεβαιώσεις, στις οποίες θα περιγράφεται με σαφήνεια η πάθησή τους.

4. Ειδικά, οι διαυένοντες στο εξωτερικό, εφόσον δε διαθέτουν κάποιο από τα δικαιολογητικά της παραγράφου 2, θα πρέπει να προσκομίσουν κατά την απογραφή τους επίσημα ξενόγλωσσα έγγραφα απόδειξης της ταυτοπροσωπίας τους. Οι Προξενικές Αρχές, μετά την ηλεκτρονική καταχώρηση των στοιχείων των στρατευσίμων, παρακαλούνται να εκτυπώνουν τα Δελτία Απογραφής, τα οποία αφού υπογραφούν από
τους στρατεύσιμους, να τα αποστέλλουν συγκεντρωτικά στις αρμόδιες Στρατολογικές
Υπηρεσίες.

5.
Επίσης, οι στρατεύσιμοι, ανεξαρτήτως αν διαμένουν στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, οφείλουν να δηλώσουν υποχρεωτικά κατά την κατάθεση του Δελτίου Απογραφής, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τους (e-mail),προκειμένου να είναι δυνατή η άμεση ενημέρωσή τους αναφορικά με τις στρατολογικές τους
υποχρεώσεις, ώστε να αποφευχθούν πιθανές μελλοντικές γι αυτούς συνέπειες (πρόσθετη στρατιωτική υποχρέωση, αδυναμία εύρεσης από τις Αστυνομικές Αρχές
κλπ).

6. Αποδεικτικό κατάθεσης δεν εκδίδεται από τις ΣΥ, τα ΚΕΠ ή τις Προξενικές Αρχές. Οι στρατεύσιμοι
μπορούν, εφόσον το επιθυμούν, να το εκτυπώνουν μέσω της ιστοσελίδας του Νομικού Σώματος (www.stratologia.gr),από το μενού «Πληροφορίες -> Πληροφορίες για την απογραφή μου».

7.
Όσοι δεν τηρήσουν τις ως άνω υποχρεώσεις θα υπέχουν τις παρακάτω διοικητικές κυρώσεις:

α. Ένα (1)μήνα πρόσθετη στρατιωτική υποχρέωση, σε περίπτωση εκπρόθεσμης υποβολής του Δελτίου Απογραφής.

β. Δύο (2)μήνες πρόσθετη στρατιωτική υποχρέωση, σε περίπτωση μη υποβολής του Δελτίου Απογραφής.

γ. Τρεις(3)μήνες πρόσθετη στρατιωτική υποχρέωση,σε περίπτωση αναγραφής στο Δελτίο Απογραφής ανακριβών στοιχείων ή κατάθεσης ανακριβών δικαιολογητικών.

8. Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με την κατάθεση Δελτίου Απογραφής, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στις ΣΥ, στα ΚΕΠ ή στις Ελληνικές Προξενικές Αρχές του εξωτερικού. Τα στοιχεία επικοινωνίας των ΣΥ είναι διαθέσιμα στο μενού «Επικοινωνία» του ιστότοπου του Νομικού Σώματος (www.stratologia.gr).


Πηγή : Οδηγός Σταδιοδρομίας

Κατ εξαίρεση Μετεγγραφές από 20 έως 27/11

20-11-23 Από 20 έως 27 Νοεμβρίου
οι αιτήσεις κατ εξαίρεση μετεγγραφών/μετακινήσεων

Το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων & Αθλητισμού ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους
φοιτητές ότι οι αιτήσεις για χορήγηση κατ εξαίρεση μετεγγραφής/μετακίνησης, για
ιδιαίτερα σοβαρές και τεκμηριωμένα εξαιρετικές περιπτώσεις, σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 79 του ν. 4692/2020 (ΦΕΚ 111 Α΄) και της με αριθμό
148236/Ζ1/30-10-2020 (Β΄ 4806) υπουργικής απόφασης, υποβάλλονται από
Δευτέρα 20 Νοεμβρίου 2023 έως και τη Δευτέρα 27 Νοεμβρίου 2023 και
ώρα 16.00.

Οι αιτήσεις με τα δικαιολογητικά που τεκμηριώνουν τους επικαλούμενους λόγους
για χορήγηση κατ΄ εξαίρεση μετεγγραφής/μετακίνησης, υποβάλλονται από τους
φοιτητές αποκλειστικά ηλεκτρονικά στην ειδική εφαρμογή https://transfer.it.minedu.gov.gr
(κατ΄ εξαίρεση μετεγγραφές) ή μέσω του αντίστοιχου υπερσυνδέσμου στην κεντρική
ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων & Αθλητισμού,
χρησιμοποιώντας τα διαπιστευτήρια (username και password) που τους έχουν
αποδοθεί για σύνδεση σε Ακαδημαϊκές Υπηρεσίες, οι οποίες χρησιμοποιούν την
Υποδομή Ταυτοποίησης και Εξουσιοδότησης του ΕΔΥΤΕ( πχ Ακαδημαϊκή Ταυτότητα,
Εύδοξος κτλ)

Στην ειδική εφαρμογή των κατ εξαίρεση μετεγγραφών είναι διαθέσιμες οι
οδηγίες χρήσης σχετικά με τη διαδικασία υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης και
των σχετικών δικαιολογητικών που τεκμηριώνουν τις ιδιαίτερα σοβαρές και
εξαιρετικές περιπτώσεις.


Πηγή : Οδηγός Σταδιοδρομίας

Προκαταρκτικές Εξετάσεις για Στρατό, Αστυνομία, Λιμενικό και Πυροσβεστική

ΘΕΜΑ : Διενέργεια προκαταρκτικών εξετάσεων (ΠΚΕ) για την εισαγωγή στις Σχολές του Λιμενικού Σώματος, στις Στρατιωτικές Σχολές, στις Σχολές του Πυροσβεστικού Σώματος, στις Σχολές της Ελληνικής Αστυνομίας και υγειονομικών εξετάσεων για τις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού, έτους 2024.

Σας ενημερώνουμε ότι η διενέργεια των προκαταρκτικών εξετάσεων (ΠΚΕ) για την εισαγωγή υποψηφίων στις Σχολές του Λιμενικού Σώματος, στις Στρατιωτικές Σχολές, στις Σχολές του Πυροσβεστικού Σώματος, στις Σχολές της Ελληνικής Αστυνομίας και υγειονομικών εξετάσεων για τις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού, έτους 2024, προγραμματίζεται να διεξαχθούν την περίοδο Μαρτίου – Απριλίου 2024.

Όσον αφορά τις ακριβείς ημερομηνίες διεξαγωγής των ΠΚΕ των παραπάνω υποψηφίων καθώς και τις λοιπές λεπτομέρειες, θα καθορισθούν με τις σχετικές προκηρύξεις των αρμόδιων Υπουργείων.

Παρακαλούμε η ενημέρωση αυτή να αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων των Διευθύνσεων Δ.Ε. και των Λυκείων, καθώς και στις αντίστοιχες ιστοσελίδες τους, προκειμένου να ενημερωθούν οι μαθητές και οι απόφοιτοι που ενδιαφέρονται για εισαγωγή στις Σχολές του Λιμενικού Σώματος, στις Στρατιωτικές Σχολές, στις Σχολές του Πυροσβεστικού Σώματος, στις Σχολές της Ελληνικής Αστυνομίας και στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού.

Η εγκύκλιος


Πηγή : Οδηγός Σταδιοδρομίας

Αποτελέσματα Μετεγγραφών

09-11-23
Αποτελέσματα μετεγγραφών/μετακινήσεων ακαδ. έτους 2023-2024. Εκκίνηση
διαδικασίας υποβολής ενστάσεων/αιτήσεων θεραπείας.

Το
Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού ενημερώνει τους
ενδιαφερόμενους φοιτητές ότι τα αποτελέσματα των ηλεκτρονικών αιτήσεων
μετεγγραφών /μετακινήσεων είναι διαθέσιμα από σήμερα, 9 Νοεμβρίου 2023, μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής Μετεγγραφές 2023.

Υποβλήθηκαν 5.543 αιτήσεις βάσει οικονομικών και κοινωνικών κριτηρίων, ως εξής:

 • 5.432 αιτήσεις αφορούσαν τη γενική κατηγορία στην οποία 4.950
  φοιτητές αιτήθηκαν μετεγγραφή σε αντίστοιχα Τμήματα, 434 φοιτητές
  συμπεριέλαβαν στην αίτησή τους και αντίστοιχα Τμήματα και Τμήματα προς
  μετακίνηση του ιδίου επιστημονικού πεδίου, ενώ 48 φοιτητές δήλωσαν
  αποκλειστικά Τμήματα προς μετακίνηση του ιδίου επιστημονικού πεδίου.
 • 72 αιτήσεις από φοιτητές που εισήχθησαν στα ΑΕΙ με την ειδική
  κατηγορία των Ελλήνων Πολιτών της Μουσουλμανικής Μειονότητας της Θράκης.
 • 39 αιτήσεις από φοιτητές κυπριακής καταγωγής.

Επίσης,
υποβλήθηκαν 315 αιτήσεις από φοιτητές, οι οποίοι δήλωσαν ότι εμπίπτουν
στις ειδικές κατηγορίες των περ. α΄ ,β΄ και γ΄ του άρθρου 78 του
ν.4692/2020.

Επιπλέον, υποβλήθηκαν 1.724 αιτήσεις από αδελφούς προπτυχιακούς φοιτητές.

Μετεγγράφονται:

 • 3.853 φοιτητές με μοριοδοτούμενους λόγους (κοινωνικά και οικονομικά
  κριτήρια), εκ των οποίων 3.774 ανήκουν στη γενική κατηγορία, 48 είναι
  Έλληνες πολίτες της Μουσουλμανικής Μειονότητας της Θράκης και 31
  φοιτητές κυπριακής καταγωγής.
 • 315 φοιτητές των ειδικών κατηγοριών των περ. α΄,β΄ και γ΄ του άρθρου 78 του ν.4692/2020.
 • 1703 αδελφοί προπτυχιακοί φοιτητές.

Μετακινούνται σε Τμήματα του ίδιου Επιστημονικού πεδίου:

 • 110 φοιτητές με μοριοδοτούμενους λόγους (κοινωνικά και οικονομικά κριτήρια).
 • 20 αδελφοί προπτυχιακοί φοιτητές.

Οι
ενδιαφερόμενοι μπορούν να συνδεθούν στην ειδική εφαρμογή Μετεγγραφών
2023 με τους κωδικούς με τους οποίους υπέβαλαν την αίτησή τους μέσω του
σχετικού συνδέσμουhttps://transfer.it.minedu.gov.gr ή μέσω της κεντρικής ιστοσελίδας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων από σχετικό σύνδεσμο.

Ενστάσεις-αιτήσεις θεραπείας θα υποβάλλονται μέσω της ανωτέρω ηλεκτρονικής εφαρμογής από σήμερα 9 Νοεμβρίου 2023και για διάστημα 30 ημερών, σύμφωνα με το άρθρο 80 του ν. 4692/2020.


Πηγή : Οδηγός Σταδιοδρομίας

Αποτελέσματα Εισαγωγής Αθλητών

09-11-23 Εισαγωγή διακριθέντων αθλητών στην
Τριτοβάθμια Εκπαίδευση το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024

Τα ανωτέρω αποτελέσματα είναι διαθέσιμα στους
υποψηφίους μέσω διαδικτύου στην επίσημη ιστοσελίδα του Υπουργείου
Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού www.minedu.gov.gr
(αρχική σελίδα) ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://results.it.minedu.gov.gr

Οι
υποψήφιοι θα μπορούν να πληροφορούνται τα αποτελέσματα πληκτρολογώντας στο
σχετικό πεδίο τον 8ψήφιο κωδικό εξετάσεων και ως κωδικό πρόσβασης
(password) θα χρησιμοποιήσουν τα τέσσερα αρχικά τους, επίθετου, ονόματος,
πατρώνυμου και μητρώνυμου (με Ελληνικούς κεφαλαίους χαρακτήρες).

Οι υποψήφιοι οι οποίοι εισάγονται χωρίς ποσοτικό
περιορισμό σε Σχολή, Τμήμα/Εισαγωγική Κατεύθυνση Τμήματος Πανεπιστημίου της
προτίμησής τους, μπορούν να πληροφορηθούν τα αποτελέσματα με τον ανωτέρω τρόπο,
εφόσον γνωρίζουν τον οκταψήφιο κωδικό αριθμό υποψηφίου, ή
επικοινωνώντας στα τηλέφωνα: 210-3442074, 210-3442705, 2103442661, 2103442100,
210-3442709.

Η εγγραφή των επιτυχόντων διακριθέντων αθλητών
έτους 2023, στις σχολές και τα τμήματα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης θα
πραγματοποιηθεί ηλεκτρονικά, κατά το διάστημα από Δευτέρα
13/11/2023 έως Παρασκευή 17/11/2023.
Η εγγραφή των
επιτυχόντων Αθλητών θα γίνει ηλεκτρονικά μέσω πιστοποίησης του αριθμού κινητού
τηλεφώνου τους, που πραγματοποιείται στο πλαίσιο του Πληροφοριακού Συστήματος
των Ηλεκτρονικών Εγγραφών.

Η διαδικασία εγγραφής θα πραγματοποιείται κατά το
ανωτέρω διάστημα με αίτηση των επιτυχόντων για τη σχολή ή το τμήμα επιτυχίας
τους, μέσω ηλεκτρονικής εφαρμογής του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και
Αθλητισμού στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://eregister.it.minedu.gov.gr ,
ως εξής:

 • Οι επιτυχόντες διακριθέντες Αθλητές, οι οποίοι είχαν υποβάλει Μηχανογραφικό
  Δελτίοτον Ιούλιο 2023, θα χρειαστεί να εισάγουν τον 8ψήφιο κωδικό
  εξετάσεων υποψηφίου και τον ίδιο κωδικό (password) που χρησιμοποίησαν για
  την εισαγωγή τους στην ηλεκτρονική εγγραφή του Σεπτεμβρίου ή στην
  ηλεκτρονική εφαρμογή του Μηχανογραφικού Δελτίου.
 • Οι επιτυχόντες διακριθέντες Αθλητές της κατηγορίας, χωρίς
  ποσοτικό περιορισμό
  , οι οποίοι δεν έχουν υποβάλει Μηχανογραφικό Δελτίο
  το έτος 2023, θα χρειαστεί να εισάγουν τον 8ψήφιο κωδικό εξετάσεων
  υποψηφίου και ως κωδικό πρόσβασης (password) θα χρησιμοποιήσουν τα τέσσερα
  αρχικά τους, επίθετου, ονόματος, πατρώνυμου και μητρώνυμου (με Ελληνικούς
  κεφαλαίους χαρακτήρες).

Για την πρόσβαση στην ηλεκτρονική εφαρμογή
οι σχολικές μονάδες θα παρέχουν υποστήριξη στους επιτυχόντες όσον αφορά τους
κωδικούς πρόσβασης, ενώ μετά την είσοδο στην εφαρμογή θα υπάρχει διαθέσιμο
αναλυτικό εγχειρίδιο χρήσης για τη διευκόλυνση τους, καθώς και συνοπτικές
οδηγίες.

Μέσα από την ηλεκτρονική εφαρμογή οι
επιτυχόντες, στην περίπτωση που έχουν εγγραφεί προηγουμένως σε Σχολή ή Τμήμα
της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, θα δηλώνουν τη Σχολή ή το Τμήμα στο οποίο είναι
ήδη εγγεγραμμένοι και θα αιτούνται ταυτόχρονα τη διαγραφή τους, προκειμένου να
ολοκληρωθεί η εγγραφή στη νέα Σχολή ή στο νέο Τμήμα. Τυχόν εγγεγραμμένοι
φοιτητές σε Τμήματα καταργηθέντων ΤΕΙ θα αιτούνται τη διαγραφή τους αναζητώντας
αρχικά το Ίδρυμα (Πανεπιστήμιο), στο οποίο εντάχθηκε το οικείο Τμήμα και εν συνεχεία
το (σε μεταβατική ακαδημαϊκή λειτουργία) Τμήμα του ΤΕΙ, από το οποίο επιθυμούν
να διαγραφούν. Προς διευκόλυνση των αιτούντων, στο μενού Στοιχεία Τμημάτων
παρέχεται αναλυτική λίστα, με την αντιστοίχιση των Τμημάτων των πρώην ΤΕΙ με τα
Πανεπιστήμια στα οποία έχουν ενταχθεί μέχρι την ολοκλήρωση της μεταβατικής
λειτουργία τους.

Η αίτηση εγγραφής των επιτυχόντων μέσω της
ηλεκτρονικής εφαρμογής του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού
ενέχει χαρακτήρα Υπεύθυνης Δήλωσης. Οι επιτυχόντες μετά την είσοδο στην
εφαρμογή θα καλούνται να συμπληρώσουν τον προσωπικό τους Αριθμό Μητρώου
Κοινωνικής Ασφάλισής (ΑΜΚΑ), ο οποίος θα επιβεβαιώνεται μέσω
διαλειτουργικότητας με το Εθνικό Μητρώο ΑΜΚΑ. Επιπλέον, οι επιτυχόντες θα
βλέπουν τον Αριθμό Δελτίου Ταυτότητας ή Διαβατηρίου που συμπλήρωσαν στο
Μηχανογραφικό Δελτίο τους και θα είναι σε θέση να το διορθώσουν αν δε βρίσκεται
πλέον σε ισχύ.

Κατά τη διαδικασία της
Ηλεκτρονικής Εγγραφής οι επιτυχόντες είναι απαραίτητο να δηλώσουν τα στοιχεία
επικοινωνίας τους, τα οποία επιβεβαιώνονται μέσω σχετικών μηχανισμών της
ηλεκτρονικής εφαρμογής. Επισημαίνεται ότι η ορθότητα των στοιχείων επικοινωνίας
είναι ιδιαίτερα σημαντική καθώς οι Γραμματείες των Σχολών/Τμημάτων θα έχουν τη
δυνατότητα να τα χρησιμοποιήσουν σε περαιτέρω
διαδικασίες.


Πηγή : Οδηγός Σταδιοδρομίας

Η κατηγορία του 10% με απλά λόγια


Υποψήφιοι που δεν δίνουν ξανά Πανελλαδικές. Καταθέτουν μόνο Μηχανογραφικό Δελτίο. Τους αντιστοιχεί το 10% των θέσεων των εισακτέων.Δύο υποκατηγορίες υποψηφίωνστα ΑΕΙ χωρίς εξετάσειςΗ κατηγορία του 10%6%
6% των θέσεων για όσους εξετάστηκαν στις Πανελλαδικές την προηγούμενη χρονιά4%4% των θέσεων για όσους εξετάστηκαν στις Πανελλαδικές την προ προηγούμενη χρονιάΙσχύει η ΕΒΕ, οι συντελεστές βαρύτητας και το Μηχανογραφικό της χρονιάς που εξετάστηκε στις Πανελλαδικές . Αν δεν μπορούσε να δηλώσει μία σχολή λόγω ΕΒΕ, ούτε με το 10% θα μπορεί.© Στράτος ΣτρατηγάκηςΟ υποψήφιοςΔιαγωνίζεται με τη βαθμολογία που έγραψε στις Πανελλαδικές.Δεν έχει δικαίωμα να δώσει ούτε τα ειδικά μαθήματα (αγωνίσματα για τα ΤΕΦΑΑ, γλώσσες, σχέδια).Έχει υποχρέωση να δώσει ξανά τις προκαταρκτικές εξετάσεις για τα ένστολα.Ο τρόπος εισαγωγήςΟι θέσεις είναι λίγες και η ζήτηση απροσδιόριστη. Μεγάλα σκαμπανεβάσματα παρατηρούνται στις βάσεις.Κοιτάζουμε τις βάσεις της κατηγορίας που μας ενδιαφέρει και τις συγκρίνουμε με τις βάσεις της χρονιάς που εξετάστηκαν οι υποψήφιοι στις Πανελλαδικές.Ο σκοπός ύπαρξης της κατηγορίας του 10% είναι για την οριζόντια μετακίνηση ενός υποψηφίου, που έκανε λάθος επιλογή, σε μία άλλη σχολή. Δεν είναι να πετύχει σε μία σχολή που δεν έπιασε τη βάση της τη χρονιά που έδινε Πανελλαδικές.


Πηγή : Οδηγός Σταδιοδρομίας